Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo

28/12/2017 16:01 Số lượt xem: 562
Ngày 27/12/2017, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018 của ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo.

Chủ trì Hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa; Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng.

Tham dự Hội nghị có ông Bùi Thanh Hà, ông Dương Ngọc Tấn, ông Trần Tấn Hùng, đồng Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện Lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và Lãnh đạo ban (phòng) tôn giáo các tỉnh, thành phố trong cả nước.

.

Chủ tọa điều hành hội nghị.

Trong bối cảnh chung của đất nước, năm 2017, toàn ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo đoàn kết, nỗ lực, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hoạt động tôn giáo trái pháp luật; chủ động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối ngoại tôn giáo, phản bác có hiệu quả luận điệu xuyên tạc vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo; tham mưu với chính quyền các cấp giải quyết kiến nghị chính đáng của các tổ chức tôn giáo đảm bảo đúng chính sách, pháp luật; xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc tôn giáo phức tạp phát sinh; đặc biệt là vấn đề đất đai liên quan đến tôn giáo, phát huy tốt hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, ổn định tình hình tôn giáo trong cả nước, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước.

Đặc biệt trong năm 2017, ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo đã xây dựng, tham mưu Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo, dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Có thể nói đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm của ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo. Quá trình xây dựng 2 dự thảo Nghị định đảm bảo chất lượng nội dung, thời gian và tiến độ, với tinh thần và quan điểm tạo hành lang pháp lý ổn định bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dânĐây là kết quả của sự nỗ lực trong toàn ngành.

Năm 2017, hoạt động tôn giáo có nhiều sự kiện quan trọng được dư luận trong và ngoài nước quan tâm như: Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII; Đại hội Hội thánh Cao Đài Bạch Y, Cao Đài Thượng đế; Đại hội đồng Tổng liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam); Đại hội đồng Tổng hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) …. Đây là những sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối chức sắc và đồng bào tôn giáo, thể hiện đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam đa dạng. Các hội nghị, lễ trọng của các tôn giáo đều được Lãnh đạo chính quyền các cấp quan tâm đến dự và chúc mừng, động viên. Qua các sự kiện đã khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, củng cố niềm tin và phát huy vai trò của chức sắc, tín đồ các tôn giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Hội nghị tổng kết, các ý kiến của đại biểu đã tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương chính sách, pháp luật về công tác tôn giáo và công tác quản lý nhà nước năm 2017; chia sẻ những kinh nghiệm phối hợp, nhận định đánh giá tình hình, tiếp tục tham mưu với Đảng, Nhà nước chỉ đạo giải quyết những vấn đề tôn giáo phức tạp nảy sinh trong thực tiễn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo. Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo phải tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo Luật thực hiện trong thực tiễn có hiệu quả; phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 1940/2008/ CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhà đất liên quan đến tôn giáo. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo; củng cố tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở địa phương.

Năm 2018, ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo đã thống nhất phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao tại Hội nghị và một số nhiệm vụ khác như: Triển khai các nội dung công tác tôn giáo theo Chương trình hành động của ngành Nội vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Triển khai Thông báo số 20 –TB/TW ngày 30/12/2016 thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về Đề án “Chính sách tổng thể về tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta”; Triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị sau tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo...

Tại Hội nghị, 63 tập thể và 125 cá nhân thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tặng thưởng Giấy khen năm 2017 đã có thành tích đóng góp trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

Theo Cổng TTĐT Bộ Nội vụ

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2417

Đã truy cập : 43086803