Hội nghị tổng kết Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ tổ quốc huyện Gia Bình nhiệm kỳ 2012 – 2017.

26/08/2017 09:42 Số lượt xem: 429

Ngày 18/8, tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện Gia bình, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Gia Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nhiệm kỳ 2012-2017.

Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Huyện, lãnh đạo các xã Đông Cứu, Lãng Ngâm, Thái Bảo, Xuân Lai; Bí thư, Trưởng các thôn Cứu Sơn, Ngô Thôn, Ngăm Lương, Tân Hương và 55 đại biểu đại diện cho đồng bào giáo dân trong huyện.

5 năm qua (2012-2017), Ban hành giáo và giáo dân các họ giáo trong huyện luôn thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đường hướng Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc” và huấn từ của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI “Người công giáo tốt cũng là người công dân tốt”; đóng góp thiết thực cùng nhân dân trong tỉnh thực hiện sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng bào công giáo huyện đã tích cực thi đua sản xuất kinh doanh, phát triển chăn nuôi theo mô hình VAC; tham gia xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ giàu ở vùng giáo chiếm 30%, hộ khá chiếm 67%, hộ nghèo còn 3% (không có hộ đói). Đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào không ngừng được nâng cao, lương – giáo hòa hợp, có nhiều khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu. Công tác bác ái, xã hội được tăng cường, đồng bào giáo dân các họ đạo đã tích cực tham gia xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ khuyến học, khuyến tài…

Nhiệm kỳ tới, Ban Đoàn kết Công giáo huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ chương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng; đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, VHXH; các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giảm hộ nghèo xuống dưới 3%; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” lồng ghép với cuộc vận động 10 nội dung chính “Sống tốt đời – đẹp đạo” do UBĐKCG Việt Nam phát động đã được cụ thể hóa  bằng “7 tốt đời, 3 đẹp đạo”… Phấn đấu các địa phương vùng giáo đạt danh hiệu làng văn hóa các cấp, trên 90% hộ gia đình giáo dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Hội nghị đã giới thiệu và bầu biểu quyết 03 thành viên tham gia Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo huyện Gia Bình, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và 04 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Người Công giáo xây dựng và bảo vệ tổ quốc tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2017-2022.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, thay mặt lãnh đạo huyện Gia Bình, đồng chí Trịnh Đình Quỹ ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực, sự cố gắng, đồng lòng, chung sức góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương của các vị chức sắc, chức việc và đồng bào công giáo huyện. Đồng chí đề nghị: trong thời gian tới, Ban hành giáo họ và giáo dân trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phù hợp với từng địa phương, đồng thời, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương quyết tâm xóa bỏ hẳn họ nghèo; đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo; đảm bảo các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng, đúng pháp luật của bà con giáo dân; tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, làm tốt vai trò là mái nhà chung của đồng bào công giáo, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị với các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân.

Tại Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ, 04 tập thể và 09 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Những người công giáo xây dựng và bảo vệ tổ quốc” trên địa bàn huyện đã được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Gia Bình./.

Hương Mai

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1433

Đã truy cập : 42946102