Hội nghị triển khai Đề án Chỉ số cải cách hành chính và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020

22/01/2021 10:48 Số lượt xem: 151

Ngày 21/01, tại Bắc Giang, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Chỉ số cải cách hành chính và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020. 

Chủ trì Hội nghị ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Sở Nội vụ 31 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ phát biểu tại Hội nghị.

Theo Quyết định số 1149/QĐ-BNV ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”; bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực, 43 tiêu chí, 102 tiêu chí thành phần. So với bộ tiêu chí cũ, các trục nội dung được giữ nguyên, chỉ tăng 7 tiêu chí thành phần.

Về phương pháp đánh giá, các bộ, ngành và địa phương sẽ tự chấm điểm và đánh giá thông qua điều tra xã hội học. Hoàn thành nhập dữ liệu kết quả vào phần mềm chậm nhất là ngày 26/2/2021. Kết quả chỉ số CCHC sẽ được xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về cách tính điểm ở từng tiêu chí thành phần như: Sáng kiến hoặc giải pháp mới trong CCHC; thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước; tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng vị trí, việc làm được phê duyệt... 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, kiến nghị tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc triển khai xác định Chỉ số CCHC của tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng đã tiếp thu ý kiến, giải đáp kiến nghị của các đại biểu nhằm thống nhất trong cách hiểu, cách tổ chức thực hiện triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2020. Đồng thời nhấn mạnh năm 2020 là năm cuối thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, do đó các tỉnh, thành phố cần nắm chắc nội dung quyết định để rà soát, chấm điểm, xác định chỉ số năm cho phù hợp, khách quan. Để thực hiện cần sớm xây dựng kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền ban hành, trong đó nêu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương liên quan. Khẩn trương phổ biến các nội dung của Đề án và hướng dẫn sử dụng phần mềm bảo đảm chấm điểm chính xác, khách quan. Đồng chí đề nghị các tỉnh, thành phố gửi kết quả chấm điểm chỉ số CCHC theo đúng thời gian quy định. Phối hợp chặt chẽ với Vụ CCHC, các Bộ liên quan thẩm định trong quá trình triển khai xác định chỉ số; khi có yêu cầu rà soát, giải trình cần khẩn trương hoàn thiện, tránh tình trạng chậm muộn. 

Chỉ số CCHC các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố năm 2020 dự kiến công bố trong tháng 4 năm 2021. 

Quang cảnh Hội nghị

Hữu Trường

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7840

Đã truy cập : 45200064