Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của ngành Nội vụ

31/12/2020 14:03 Số lượt xem: 127

Sáng 30/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của ngành Nội vụ. Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Bộ Nội vụ: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trọng Tân, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện Lãnh đạo các cơ quan thuộc Tỉnh ủy, các Sở, ban, ngành tỉnh; Trưởng, Phó các phòng, ban thuộc Sở và phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố.

Trong giai đoạn 2016-2020, ngành Nội vụ luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm của từng năm, từ đó cụ thể hóa bằng Chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện các nhiệm vụ được giao, đạt được kết quả tích cực: Tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp tiếp tục được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn nhất là đầu mối bên trong của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; Công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ công chức viên chức có nhiều đổi mới; Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ dân phố đảm bảo đúng yêu cầu của Trung ương; Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt tạo sự chuyển biến rõ rệt, tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, xử lý văn bản điện tử góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc; Công tác QLNN về tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ có nhiều đổi mới góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, hoàn thành vượt mục tiêu Bộ Chính trị giao về tinh giản biên chế; bộ máy tại các bộ, ngành Trung ương giảm 12 vụ và tương đương; Cục và tương đương tăng 7 tổ chức; Tổng cục và tương đương tăng 2 tổ chức (không tính 6 tổng cục thuộc Bộ Công an). Ở địa phương, các cơ quan chuyên môn (sở ngành) giảm 5 tổ chức; giảm 973 phòng, 127 chi cục; phòng thuộc chi cục giảm 1.179; tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh giảm 12. Ở cấp huyện, giảm 294 cơ quan chuyên môn, trong đó có 278 phòng Dân tộc. Số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành, địa phương giảm 11% so với năm 2015; trong đó, thuộc các bộ, ngành giảm 53 đơn vị; thuộc địa phương giảm 6.189 đơn vị so với năm 2015. Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2021 là 247.344 biên chế, giảm 27.504 biên chế (tương ứng giảm 10,01% so với năm 2015), vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết 39-NQ/TW. Biên chế sự nghiệp năm 2021 là 1.783.174 người, giảm 242.703 biên chế (tương ứng giảm 11,98% so với năm 2015), vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết 39-NQ/TW. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố hiện nay là 1.031.851 người, giảm 147.290 người (tương ứng 12,49% so với năm 2015)…

Phát biểu chỉ đạo sau Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những thành tích đạt được của ngành Nội vụ tỉnh Bắc Ninh năm qua; Đồng thời, nhấn mạnh phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác Nội vụ; tập trung nguồn lực, nhân lực, đảm bảo các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định 107/NĐ-CP và Nghị định 108/NĐ-CP; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, công tác thanh niên, văn thư lưu trữ, tín ngưỡng, tôn giáo, thi đua - khen thưởng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh - chính trị ở địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Nội vụ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019. Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2020 và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019-2020./.

Trọng Dương

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6200

Đã truy cập : 45167199