Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019

09/01/2019 16:00 Số lượt xem: 161

Sáng nay 09/01, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo địa phương tại các điểm cầu tỉnh, thành trên cả nước. Đầu cầu Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chủ trì.

Thực hiện chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chỉ thị số 22-CT/TW về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, năm qua, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã phát động, chỉ đạo thực hiện nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực với các hình thức đa dạng, phong phú.

Báo cáo tại Hội nghị, bà Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua yêu nước và công tác khen thưởng được nâng lên. Các bộ, ban, ngành và địa phương đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tiếp tục được kiện toàn và đổi mới hoạt động. Các phong trào thi đua phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực, bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận sôi nổi tập trung xoay quanh các vấn đề về kinh nghiệm trong công tác phát hiện nhân tố điển hình tiên tiến; Kinh nghiệm trong phong trào xây dựng nông thôn mới; phong trào Bộ đội Quốc phòng thi đua Quyết thắng; Kinh nghiệm giảm nghèo ở vùng cao; Lao động Giỏi, lao động sáng tạo….góp phần phát triển KT-XH các địa phương

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đánh giá cao, biểu dương những kết quả đã đạt trong công tác thi đua khen thưởng trong năm qua đồng thời nhấn mạnh những kết quả đó đã tạo được sự đồng thuận hưởng ứng của toàn xã hội trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và bảo đảm an sinh xã hội.

Kết thúc Hội nghị Chủ tịch Hội đồng TĐKT Nguyễn Tiến Nhường đã ghi nhận những kết quả công tác đã đạt được, các phong trào thi đua trọng điểm của tỉnh được chú trọng, như phong trào “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” là phong trào thi đua có sức lan tỏa nhất, hợp ý Đảng và vừa lòng dân; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Bắc Ninh hội nhập và phát triển”, phong trào “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”….Đồng chí đánh giá cao việc khen thưởng thành tích xuất sắc, khen đột xuất, khen định kỳ hàng tháng theo chủ đề, chuyên đề theo kế hoạch 23 ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh; Trong năm tỉnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Bắc Ninh….Chất lượng khen thưởng từng bước được nâng lên. Các địa phương, đơn vị đã chú trọng khen thưởng để động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được kịp thời, tăng tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp. Như năm 2018 tỉ lệ khen thưởng dịp tổng kết năm cho cá nhân là ngươi lao động (không là lãnh đạo) chiếm 31% so với tổng số cá nhân trình đề nghị và được công nhận tăng 11% so với năm 2017. Qua đó có thể nói chất lượng về công tác khen thưởng đã đảm bảo được chất lượng và khá chính xác; đã trú trọng quan tâm đến người lao động trực tiếp, giảm tỷ lệ khen lãnh đạo;

Chủ tịch Hội đồng TĐKT còn đánh giá một số điểm hạn chế như: Một số phong trào thi đua hiệu quả chưa cao, còn hình thức, chưa thực sự tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát phong trào thi đua chưa được coi trọng, việc sơ kết và tổng kết chưa được kịp thời, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ làm công tác thi đua chưa được đồng đều, chưa nhiều kinh nghiệm; Hội đồng khoa học cơ sở của một số địa phương, đơn vị xét duyệt đề tài, sáng kiến kinh nghiệm hiệu quả chưa cao….

Năm 2019, để làm tốt hơn nữa cần làm tốt những vấn đề sau: Giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng 2019 trình UBND tỉnh; Chương trình công tác của Hội đồng TĐKT; Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ V, đồng thời đẩy mạnh công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định. Đôn đốc các Cụm, khối thi đua của tỉnh; các địa phương, đơn vị tổ chức ký kết giao ước thi đua, và đăng ký thi đua hoàn thành xong trong quý I/2019; Tiếp tục thực hiện tốt các Phong trào “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào “Doanh nghiệp Bắc Ninh hội nhập và phát triển”; Đặc biệt phong trào “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch” do Chủ tịch UBND tỉnh phát động tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019, gắn với việc “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019; Uỷ ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao; Tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); 71 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019); Tổ chức các hoạt động thiết thực tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Bắc Ninh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng về thành quả thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực./.

Bùi Thị Thục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2923

Đã truy cập : 43101891