Hội thảo khoa học "Biến đổi của không gian thiêng nơi tôn giáo truyền thống ở Bắc Ninh hiện nay"

23/05/2019 16:19 Số lượt xem: 214

Sáng ngày 23/5, tại Hội trường tầng III - Sở Nội Vụ, Viện nghiên cứu Tôn giáo - Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học "Biến đổi của không gian thiêng nơi tôn giáo truyền thống ở Bắc Ninh hiện nay". Chủ trì Hội thảo có Ts. Hoàn Văn Chung chủ nhiệm đề tài, ông Đinh Xuân Vịnh trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bắc Ninh. Đại biểu tham dự Hội thảo có PGS.TS Hoàng Thị Lan, Phó viện trưởng viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, HV Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các ông bà đang công tác trong lĩnh vực QLNN về Tôn giáo, Tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh và một số ông bà là thành viên của một số Ban quản lý một số di tích (Lăng Kinh Dương Vương, Đền Xà, Đền Bàn Chúa Kho, Đền Đô) trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm các cán bộ làm công tác tôn giáo, tín ngưỡng và các ông bà là thành viên của một số Ban quản lý một số di tích với nhiều ý kiến thảo luận, đề xuất xác đáng liên quan đến nội dung của hội thảo trọng tâm được thể hiện trên các khía cạnh:

- Thực trạng không gian thờ cúng các loại hình tín ngưỡng ở địa phương;

- Các hoạt động liên quan đến sự biến đổi của không gian tín ngưỡng truyền thống (phục dựng, tu bổ, xây mới, ...)

- Xu hướng biến đổi của không gian tín ngưỡng truyền thống trong thời kì đổi mới, phát triển và hội nhập Quốc Tế;

- Những chính sách, quy định  trong việc quản lý với không gian truyền thống của địa phương;

- Một số vấn đề đặt ra trong điều kiện hiện nay và đề xuất biện pháp quản lý với không gian tín ngưỡng truyền thống của các có sở địa phương tại Bắc Ninh.

Đây là diễn đàn để các các nhà khoa học, các cán bộ làm công tác tôn giáo, tín ngưỡng và các thành viên Ban quản lý một số di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trao đổi, thảo luận về "Biến đổi của không gian thiêng nơi tôn giáo truyền thống ở Bắc Ninh hiện nay". Đồng thời, đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tín ngưỡng dân gian nhằm xây dựng một tỉnh Bắc Ninh ngày càng đậm đà bản sắc văn hóa, văn minh, giàu mạnh.

Được biết, sau buổi Hội thảo này, đoàn sẽ tiếp tục đi khảo sát thực tế tại một số cơ sở tín ngưỡng nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng, phỏng vấn người dân, những người làm công tác quản lý không gian thờ cúng, các loại hình tín ngưỡng tại địa phương trong tỉnh và một số tỉnh khác trong nước. Từ đó, làm nguồn tư liệu phong  phú cho Đề tài nghiên cứu của đơn vị.

Đinh Tiến Dũng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6582

Đã truy cập : 43676955