Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công”

06/12/2018 10:01 Số lượt xem: 187

Nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng một nền hành chính minh bạch, liêm chính, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp, sáng 05/12, Trung tâm Hành chính công tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công trên địa bàn tỉnh”.

Đ/c Vũ Văn Hào, Phó Giám đốc TTHCC tỉnh khái quát kết quả hoạt động của TTHCC từ khi đi vào hoạt động.

Sau hơn 1 năm Trung tâm Hành chính công (TTHCC) các cấp đi vào hoạt động, mọi thủ tục của tổ chức và công dân đã được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật, hạn chế thấp nhất sự phiền hà, nhũng nhiễu. Qua khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ công tại các TTHCC năm 2018 của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, 8/8 nhóm tiêu chí đánh giá có tỷ lệ người dân đánh giá ở mức độ “hài lòng” và “rất hài lòng” đều đạt trên 90%. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND, Chủ tịch UBND và Thủ trưởng cơ quan chuyên môn các cấp trên địa bàn tỉnh đã được niêm yết công khai tại Trung tâm cấp tỉnh, cấp huyện và bộ phận một cửa ở cấp xã. Kết quả giải quyết TTHC đúng và sớm trước hẹn tính chung trên toàn tỉnh đạt trên 95%. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Việc phối hợp giải quyết các TTHC liên thông còn khó khan, chưa hiệu quả; việc kiểm tra, giám sát hoạt động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa được thực hiện chặt chẽ; cập nhật thủ tục hành chính (TTHC), phần mềm ứng dụng, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ tại TTHCC cấp huyện chưa được đồng bộ.

Tại Hội thảo, các tham luận đã trao đổi, đề xuất nhiều ý kiến tâm huyết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động TTHCC như: Ứng dụng, xử lý dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4; giải pháp xây dựng, thực hiện quy trình TTHC liên thông giữa các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện trên các ngành, lĩnh vực; việc rà soát, đơn giản hoá TTHC; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC… Thông qua Hội thảo, giúp lãnh đạo, cán bộ các TTHCC, các sở, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nắm bắt thực trạng, thống nhất các giải pháp, mục tiêu, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động TTHCC các cấp. Qua đó tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn góp phần xây dựng chính phủ điện tử, thành phố thông minh, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Nguyễn Tiến Đạt

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2875

Đã truy cập : 43101898