Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virút Corona (Covid-19) gây ra

20/03/2020 15:30 Số lượt xem: 471

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 28/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virut Corona gây ra. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virút Corona (Covid-19) gây ra

Thực hiện tuyên truyền bằng pano, áp phích, dán tại bảng tin, các vị trí ra vào trụ sở cơ quan.

cụ thể như sau:

Về công tác tuyên truyền

Sở thường xuyên quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động chủ động, tích cực, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, biện pháp phòng, chống, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, ngành Y tế.

Đăng tải, cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 kịp thời, chính xác theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, ngành Y tế trên hệ thống Cổng thông tin điện tử của Sở.

Thực hiện tuyên truyền bằng pano, áp phích, dán tại bảng tin, các vị trí ra vào trụ sở cơ quan nhằm nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động, người đến liên hệ công tác biết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng chung tay cùng phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền, vận động gia đình và người thân bình tĩnh, làm theo đúng những hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế khuyến cáo; không nên có những phản ứng thái quá; tuyệt đối không lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Về thực hiện biện pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trang bị nước rửa tay xịt sát khuẩn, xà phòng rửa tay đặt tại các điểm ra vào trụ sở cơ quan, khu vực vệ sinh để nhắc nhở mọi người thường xuyên rửa tay.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của ngành Y tế, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước xịt sát khuẩn; đeo khẩu trang phù hợp khi làm việc, khi di chuyển; Thường xuyên vệ sinh trang thiết bị làm việc, vệ sinh cơ quan, phòng làm việc đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng.

Vận động gia đình, người thân thường xuyên vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà cửa, vật dụng, dụng cụ gia đình khu vực sinh sống và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh và của địa phương.

Hạn chế đến những nơi công cộng tụ tập đông người, các điểm vui chơi, giải trí; tiết giảm qui mô khi có việc hiếu, việc hỷ; vận động gia đình, người thân tổ chức lễ cưới, tiệc cưới tiết kiệm, lành mạnh, theo nếp sống văn minh, giảm qui mô, tránh tập trung đông người để góp phần phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả.

Hạn chế tổ chức, tham gia các tuor du lịch; tạm hoãn các hoạt động công tác nước ngoài, thăm quan du lịch nước ngoài (thực hiện theo đúng chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền).

Khi có người thân, khách trở về từ quốc gia, vùng có dịch hoặc phát hiện bản thân, người thân, khách bị nhiễm bệnh, tiếp xúc với người nhiễm bệnh, nghi ngờ nhiễm bệnh cần chủ động, kịp thời khai báo với chính quyền địa phương, cơ sở y tế để thực hiện các biện pháp kiểm tra y tế, cách ly khi cần thiết, phòng dịch theo qui định nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Không được che dấu thông tin người từ vùng dịch trở về, người nhiễm bệnh và các hành vi không thực hiện theo các quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh, BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động chủ động, tích cực, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, biện pháp phòng, chống, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, ngành Y tế.

Nâng cao ý thức trong việc tự khai báo y tế của công chức, viên chức, người lao động; thường xuyên theo dõi sức khỏe công chức, viên chức, người lao động; kịp thời phối hợp với ngành Y tế khi phát hiện người nhiễm bệnh, nghi ngờ nhiễm bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh lây lan

Tuyên truyền, vận động gia đình và người thân bình tĩnh, làm theo đúng những hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế khuyến cáo; không nên có những phản ứng thái quá; tuyệt đối không lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Kịp thời triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ phòng chống dịch Covid -19 của tỉnh, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virut Corona gây ra.

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý, sử dụng tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở để nắm tình hình và kịp thời chỉ đạo.

Nâng cao nhận thức đối với đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở về tính chất nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Sở Nội vụ kịp thời, hiệu quả; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất đáp ứng kịp thời trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả.

Nguyễn Dương

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6013

Đã truy cập : 43748828