Kế hoạch tuyển dụng lại cán bộ, công chức tỉnh Bắc Ninh theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư

10/11/2020 14:15 Số lượt xem: 1297

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6630

Đã truy cập : 45167385