Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

08/11/2019 08:16 Số lượt xem: 419

Thực hiện Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2019, sáng ngày 07/11/2019, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Nội vụ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2019 cho công chức thuộc sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Đ/c Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai giảng.

Dự Khai giảng có Tiến sĩ Hà Quang Ngọc, Ủy viên Hội đồng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và 95 học viên của lớp là cán bộ, công chức đã được các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Các học viên sẽ học trong giờ hành chính các ngày thứ 5, 6 và ngày thứ 7 hàng tuần. Thời gian học kéo dài từ 07/11 - 22/12, các học viên được nghiên cứu những kiến thức cơ bản về: Lý luận về hành chính nhà nước, pháp luật trong hành chính nhà nước, quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công, kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức, kỹ năng phân tích công việc, kỹ năng đánh giá thực thi công vụ; trao đổi kỹ năng giao tiếp,  quản lý thời gian, làm việc nhóm, viết báo cáo, thu thập và xử lý thông tin…  Qua đó giúp học viên trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng cơ bản về Quản lý nhà nước và công tác điều hành, kỹ năng xử lý công việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện công vụ, góp phần triển khai các văn bản quản lý nhà nước một cách hiệu quả.

Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ mong muốn các học viên tích cực học tập nhằm nâng cao kiến thức quản lý hành chính nhà nước; hoàn thiện các kỹ năng, khả năng, tính chuyên nghiệp, phương pháp xử lý tình huống quản lý nhà nước trong thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế./.

Dương Trang

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4656

Đã truy cập : 43712421