Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ

05/06/2018 15:48 Số lượt xem: 660

Sáng nay, tại hội trường khách sạn Suối Hoa, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho gần 200 đồng chí là công chức phụ trách, quản lý văn thư, lưu trữ các Sở, ban, ngành; các Chi cục tực thuộc Sở, ban, ngành; các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố và mời dự thính các đồng chí làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; doanh nghiệp thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh. Tham dự buổi khai giảng có đồng chí Trần Trung Chính, Phó Giám đốc Sở.

Đ/c Trần Trung Chính, Phó Giám đốc Sở phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 03 ngày (từ ngày 5-7/6) các học viên được truyền đạt các nội dung sau: thuyết trình Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn giao, nhận tài liệu vào lưu trữ lịch sử; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu…

Qua lớp bồi dưỡng đã giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phụ trách và trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, đơn vị nắm được các văn bản, quy định của nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiệp vụ cho từng học viên, góp phần quan trọng trong công tác tổ chức điều hành công việc tại mỗi cơ quan, tổ chức. Đồng thời, giúp cho các học viên có định hướng cơ bản về công tác văn thư, lưu trữ trong thời gian tới. Qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách, quản lý, theo dõi công tác văn thư, lưu trữ đảm bảo về kiến thức, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và triển khai thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ nói chung, công tác QLNN về văn thư, lưu trữ nói riêng của các địa phương trong tình hình hiện nay. 

Nguyễn Hằng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -2709

Đã truy cập : 43088729