Khối các doanh nghiệp địa phương tổng kết năm 2018

06/12/2018 09:19 Số lượt xem: 204

Ngày 04/12, tại Hội trường Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh, đơn vị trưởng khối các Doanh nghiệp địa phương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác TĐKT năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Năm 2018, Khối thi đua Doanh nghiệp đã tổ chức ký kết Giao ước thi đua năm 2018 với các nội dung, tiêu chí cụ thể trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các đơn vị trong khối đã thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, nghị quyết của HĐND tỉnh và Chương trình thi đua do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh  phát động, với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt là: “Tạo động lực phát triển, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022”. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, lao động giỏi, lao động sáng tạo, thợ giỏi…. được biểu dương, tôn vinh đã thực sự khích lệ người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất như cá nhân của Công ty Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh, Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống  ….

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Bình đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của các đơn vị trong khối đã cố gắng tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh của đơn vị; huy động mọi nguồn lực tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch… Đồng thời, nhấn mạnh trong năm 2019 và những năm tới đây các đơn vị trong khối cần làm tốt một số nhiệm vụ sau đây: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật sửa đổi một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất, Phong trào thi đua xanh – sạch – đẹp đảm bảo vệ sinh lao động, Phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ CBCNV-LĐ, thực hiện  tốt phong trào “ Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến từ nay đến 2020; Tiếp tục chấp hành tốt chính sách thuế, bảo hiểm, phòng cháy chữa cháy, Môi trường và công tác an toàn vệ sinh lao động, công tác an sinh xã hội;  Công tác bình xét, đánh giá phải đảm bảo, công bằng, khách quan và kịp thời đặc biệt chú trọng đến người lao động trực tiếp.

Vũ Hưng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5442

Đã truy cập : 43676833