Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 tỉnh Bắc Ninh

06/11/2018 10:17 Số lượt xem: 242

Căn cứ Quyết định số 563 /QĐ-SNV ngày 13/12/2017  của Sở Nội vụ  về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, vừa qua, đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 4 Sở: Giao thông – vận tải, Kế hoạch – Đầu tư, Lao động, thương bình - xã hội, Khoa học – công nghệ và 07 UBND cấp huyện, tại mỗi huyện, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại 02 xã.

Giám đốc Trung tâm HCC huyện Quế Võ đang giới thiệu với Đoàn kiểm tra việc niêm yết công khai TTHC tại nơi làm việc.

Qua kiểm tra, về cơ bản các Sở cũng như UBND các huyện, thành phố đã ban hành đầy đủ Kế hoạch CCHC và chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trong Kế hoạch. Công tác tuyên truyền CCHC đã được quan tâm, triển khai dười nhiều hình thức: tuyên truyền cho cán bộ, công chức trong các cuộc họp, tin bài trên đài phát thanh, cổng thông tin điện tử… Nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng hơn so với trước đây.

Công tác xây dựng, tham mưu ban hành các văn bản QPPL đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện theo quy định của cấp trên và đạt kết quả tốt; trong năm 2018, các văn bản QPPL được ban hành hầu hết không có văn bản nào trái về mặt thẩm quyền, trình tự và đặc biệt là về nội dung các quy phạm trong văn bản.

Việc công khai minh bạch các thủ tục hành chính đều được các đơn vị thực hiện theo quy định. Bộ TTHC được niêm yết tại trụ sở làm việc đã tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu thông tin có liên quan.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bố trí tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề về TTHC tại trụ sở cơ quan theo qui định, hướng dẫn của UBND tỉnh. Cùng với đó việc thành lập và đưa Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện đi vào hoạt động đã giúp cho việc giải quyết các thủ tục ngày càng nhanh, gọn và thuận tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giải quyết công việc. Tuy nhiên qua kiểm tra trên phầm mềm của các đơn vị, vẫn còn tình trạng hồ sơ trả chậm (chậm do không thao tác trên phần mềm hoặc chậm trả kết quả thực tế). Đối với cấp xã vẫn còn tình trạng một số xã chưa cập nhật bộ TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, chưa bố trí bảng tên của từng bộ phận, sổ tiếp nhận hồ sơ còn thiếu sót…

Người dân hài lòng với thái độ phục vụ của cán bộ Một cửa khi đến giao dịch tại phường Vũ Ninh.

Về ứng dụng công nghệ thông tin, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm đầu tư các trang thiết bị tin học, ứng dụng các phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc trên môi trường mạng vào quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của đơn vị. Qua đó đã hình thành dần thói quen ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc hàng ngày trong đội ngũ cán bộ, công chức tại các đơn vị và những kỹ năng sử dụng về máy vi tính cũng như việc xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống dần từng bước được cải thiện và ngày càng thành thạo hơn. Cùng với đó việc thường xuyên truy cập, trao đổi thông tin qua mạng internet và hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh Bắc Ninh bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin đã đề ra; Việc duy trì hoạt động trang thông tin điện tử được các đơn vị cập nhật thường xuyên như về thông tin, hoạt động chung của đơn vị, công khai các thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực quản lý; cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh;

Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác CCHC của các đơn vị, đồng thời, đối với những tồn tại cụ thể của từng đơn vị, đoàn đã yêu cầu các đơn vị thực hiện xử lý, khắc phục và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ. Đoàn cũng đã đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện tốt công tác CCHC hơn nữa để góp phần nâng cao chỉ số CCHC của đơn vị cũng như của tỉnh, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước của tỉnh Bắc Ninh trong những năm tiếp theo./.

Vũ Vân Anh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3585

Đã truy cập : 43121120