Ký kết giao ước thi đua khối đảng

14/03/2019 10:05 Số lượt xem: 200

Chiều 13/3, tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Khối các ban cơ quan của Đảng đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Khối thi đua các Ban, cơ quan của Đảng Ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Trọng Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cùng các đồng chí là Lãnh đạo các đơn vị trong khối gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Báo Bắc Ninh, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.

Tại hội nghị đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối đã thống nhất mục tiêu và những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng như: Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính theo các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh. Thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị; Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng theo quy định. Thi đua thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị; Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng theo quy định; Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của Đảng, của quê hương, đất nước và các ngành. Tích cực thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đặc biệt xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan, các đoàn thể vững mạnh toàn diện; cơ quan đạt danh hiệu "Công sở văn hóa"; Thường xuyên nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trên mọi lĩnh vực. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia các hoạt động lao động sáng tạo, nhằm tạo động lực thúc đẩy thi đua, khen thưởng thực sự trở thành công tác thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị trong thời gian tới các đơn vị trong khối triển khai phát động thi đua trong nội bộ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức của cơ quan trên tinh thần đăng ký và làm việc theo chức năng nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2019. Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm theo định kỳ nhằm tạo động lực thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Trần Thị Thơ

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6971

Đã truy cập : 43676778