Lễ giao, nhận hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử

21/08/2019 16:03 Số lượt xem: 256

Chiều ngày 21/8, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ giao nhận hồ sơ, tài liệu của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh vào Lưu trữ lịch sử. Đến dự có các đồng chí: Trần Trung Chính, PGĐ Sở Nội vụ; Nguyễn Đức Cao, Phó trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp

Thực hiện Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp; Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu  trữ lịch sử tỉnh Bắc Ninh. Thời gian qua, Sở Nội vụ đã thẩm định, đồng ý với đề nghị của Ban quản lý các Khu công nghiệp về việc giao nộp 218 hồ sơ, tài liệu, thời gian từ 1998 - 2009 có giá trị bảo quản vĩnh viễn. Thành phần chủ yếu là tài liệu hành chính, tài liệu khoa học kỹ thuật được hình thành trong quá trình quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp của tỉnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Trung Chính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nêu rõ: việc tiếp nhận tài liệu lưu trữ của Ban quản lý các Khu công nghiệp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh là công việc hết sức cần thiết, đảm bảo đúng Luật và đúng hướng dẫn của TƯ nhằm hoàn thiện các Phông lưu trữ của tỉnh Bắc Ninh và Phông Lưu trữ Quốc gia Việt Nam. Hiện Bắc Ninh có 16 khu công nghiệp tập trung và đứng thứ hai cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI. Tài liệu lưu trữ của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh được tổ chức tốt việc bảo quản, khai thác, sử dụng, phát huy giá trị tài liệu nhằm phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu lịch sử, khoa học.... sẽ là tiền đề góp phần phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bắc Ninh nói chung và mục tiêu phấn đấu của tỉnh trở thành thành phố trực thuộc TƯ vào năm 2022 nói riêng.

Đối với cơ quan Lưu trữ lịch sử, đề nghị sau khi tiếp nhận tài liệu và các văn bản hướng dẫn chỉnh lý kèm theo và mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu cần đưa tài liệu vào kho và xếp lên giá; hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu trong kho để quản lý, bảo quản và khai thác, sử dụng…

Thực hiện việc giao và nhận hồ sơ, tài liệu giữa Ban quản lý các Khu công nghiệp và Sở Nội vụ.

Ngọc Mai

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6192

Đã truy cập : 43748815