Lễ ký kết giao ước Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố

15/03/2019 10:04 Số lượt xem: 365

Ngày 14/3, tại UBND huyện Tiên Du, Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Lãnh đạo UBND, Hội đồng thi đua các huyện, thị xã, thành phố.

Các đơn vị trong Cụm ký kết giao ước thi đua.

Để cụ thể hóa nội dung thi đua, làm cơ sở cho việc bình xét, xếp loại thi đua năm 2019; Lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố đoàn kết cùng nhau phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh năm 2019; Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở địa phương, đơn vị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh; Thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, coi cải cách hành chính là khâu đột phá để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững, thúc đẩy nhanh có hiệu quả quá trình hội nhập. Thực hiện cải cách theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Thực hiện tốt Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chương trình hành động của Tỉnh ủy Bắc Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019. Quyết tâm  thực hiện tốt chủ đề của năm “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”, xây dựng, triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện, đảm bảo môi trường xanh – sạch – đẹp. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng; Thông tư 08/ TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành ; Xây dựng, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Tăng cường công tác tuyên truyền về thi đua yêu nước, các gương người tốt, việc tốt; nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm thúc đẩy phong trào thi đua của các đơn vị phát triển mạnh mẽ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Nguyễn Trọng Bình biểu dương những thành tích mà Cụm thi đua các huyện, thị xã đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời, chỉ ra những nhiệm vụ mà Cụm thi đua cần triển khai thực hiện: Năm 2019 là năm bản lề để chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của tỉnh (được tổ chức vào năm 2020). Nên các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch, tiêu chí cụ thể lựa chọn các tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu và chuẩn bị những điều kiện cần thiết khác để góp phần tạo nên thành công chung của Đại hội thi đua yêu nước do UBND tỉnh tổ chức. Nhằm tạo bước đột phá trong bảo vệ môi trường, tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”; Các địa phương trong Cụm xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch” do Chủ tịch UBND tỉnh phát động tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019; Tiếp tục thực hiện các phong trào “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào “Doanh nghiệp Bắc Ninh hội nhập và phát triển”; Triển khai và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 02/KH-UBND, Kế hoạch số 15/KH - UBND về kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; Làm tốt công tác bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được đảm bảo kịp thời, chính xác đúng đối tượng, đúng thành tích, và thực sự chú trọng đến công nhân, nông dân và người lao động trực tiếp./.

Bùi Thị Thục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6203

Đã truy cập : 43676808