Lễ ký kết giao ước thi đua Khối các trường

08/03/2019 17:02 Số lượt xem: 255

Ngày 06/3, tại Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh, Khối thi đua các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua và triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2019. Đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ dự.

Các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua.

Khối thi đua các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh gồm 22 trường. Năm 2019, trường Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh là đơn vị Khối trưởng, Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh là đơn vị Phó trưởng Khối. Hội nghị đã thông qua dự thảo các văn bản: Quy chế hoạt động của Khối; Giao ước thi đua của Khối năm 2019; Kế hoạch hoạt động Khối thi đua năm 2019.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối đã thống nhất mục tiêu và những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng như: Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các phong trào thi đua “Kỷ cương-Chất lượng-Kịp thời-Chuyên nghiệp-Hiện đại” do Thủ tướng Chính phủ phát động; Các trường có biện pháp tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2019; Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và nghiên cứu khoa học; triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực cho xã hội; Kịp thời phát hiện nhân tố mới, tuyên truyền, nhân rộng các gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động và HSSV, góp phần thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh, ngành, đơn vị trong giai đoạn mới theo hướng thiết thực, kịp thời và có hiệu quả cao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Nguyễn Trọng Bình biểu dương những thành tích mà Khối thi đua các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời, chỉ ra những nhiệm vụ mà Khối thi đua và các đơn vị thành viên cần triển khai thực hiện: Năm 2019 là năm bản lề để chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của tỉnh (được tổ chức vào năm 2020). Cho nên các đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch, tiêu chí cụ thể lựa chọn các tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu và chuẩn bị những điều kiện cần thiết khác để góp phần tạo nên thành công chung của Đại hội thi đua yêu nước do UBND tỉnh tổ chức. Nhằm tạo bước đột phá trong bảo vệ môi trường, tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”. Đề nghị các đơn vị trong khối xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua trên và tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Bắc Ninh hội nhập và phát triển”…/.

Lê Hoàng Cúc

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5857

Đã truy cập : 43676900