Lễ ra mắt và vận hành thử nghiệm Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

18/05/2017 08:11 Số lượt xem: 780

Ngày 17/5, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ ra mắt và vận hành thử nghiệm Trung tâm Hành chính công tỉnh. Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Nhường, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Thành, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh tham dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh thăm quan cơ sở, vật chất của Trung tâm.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Tân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

Trung tâm hành chính công tỉnh được thành lập theo Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 17/4/2017 của Thú tướng Chính phủ. Với chức năng nhiệm vụ hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính và giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo đúng quy định. Niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các quy định, thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan .Trung tâm hoạt động chịu sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của UBND tỉnh đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 Hiện tại,  Trung tâm bao gồm 23 quầy giao dịch, chia thành 6 Tổ. Trong đó, có 4 Tổ là công chức các cơ quan cử đến để hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ; 2 Tổ là cán bộ Trung tâm thực hiện phối hợp với Bưu điện tỉnh, chuyển hồ sơ tới các cơ quan, đơn vị; bộ phận còn lại trực tiếp trả kết quả và phối hợp với Ngân hàng để thu phí, lệ phí. Hiện nay, tại Trung tâm bước đầu thực hiện tiếp nhận và giải quyết 765/1.505 thủ tục hành chính (chiếm 50,8%) của 16 Sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh và 3 cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát các thủ tục hành chính, tiến tới đưa toàn bộ các TTHC ra tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Phát biểu tại buổi ra mắt, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh nêu rõ việc thành lập Trung tâm Hành chính công của tỉnh là quyết tâm chính trị rất lớn của tỉnh trong việc cải cách hành chính, nhằm giảm phiền hà, tăng tính công khai, minh bạch, cải thiện môi trường thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, khi Bắc Ninh đang trong quá trình đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiến tới xây dựng mô hình thành phố trực thuộc TƯ, thành phố thông minh của cả nước, hướng tới chính quyền điện tử.

Để Trung tâm đi vào hoạt động có hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm nhanh chóng xây dựng quy chế phối hợp, quy định về quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực công việc sẽ thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm;  duy trì vận hành thông suốt và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lễ công bố chính thức vào tháng 06/2017.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các Sở, ban, ngành tiếp tục rà soát, tổng hợp các thủ tục hành chính kèm theo quy trình các bước thực hiện, trách nhiệm giải quyết thủ tục của tổ chức, cá nhân có liên quan đối với những lĩnh vực công việc sẽ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm

Đồng thời đồng chí đề nghị cán bộ, công chức tại Trung tâm nêu cao tinh thần ý thức trách nhiệm phục vụ công dân doanh nghiệp, không ngừng rèn luyện kỹ năng, học tập nâng cao năng lực cả về lý luận và chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, giữ vững quy tắc ứng xử và đạo đức công vụ…

Vũ Vân Anh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2149

Đã truy cập : 42668796