lịch công tác 03-08.9.2019

28/08/2019 18:22 Số lượt xem: 82

SỞ NỘI VỤ

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ

Từ ngày 03 /9/2019 đến ngày  08 /9/2019

Lãnh đạo sở

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Giám đốc

Nguyễn Trọng Tân

Sáng

Nghỉ lễ

10h: Họp Đảng ủy Sở

8h: Họp tại Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

8h: dự họp HĐND huyện Quế Võ

 

 

Chiều

Nghỉ lễ

Làm việc tại cơ quan

15h: Dự hội nghị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

16h - dự hội nghị tại bệnh viện Da liễu

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó Giám đốc

Nguyễn Trọng Bình

Sáng

Nghỉ lễ

10h: Họp Đảng ủy Sở

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều

Nghỉ lễ

Làm việc tại cơ quan

Từ T4-6: Đi công tác nước ngoài

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó Giám đốc

Trần Trung Chính

Sáng

Nghỉ lễ

10h: Họp Đảng ủy Sở

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều

Nghỉ lễ

Làm việc tại cơ quan

13h30: dự hội thảo tại  TCT Nguyễn Văn Cừ

Làm việc tại cơ quan

15h30: Dự họp HĐND huyện Lương Tài

 

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7778

Đã truy cập : 43676903