lịch công tác 09-15.9

06/09/2019 15:46 Số lượt xem: 78

SỞ NỘI VỤ

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ

Từ ngày 09 - 15/9/2019

Lãnh đạo sở

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Giám đốc

Nguyễn Trọng Tân

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

7h30: Dự hội nghị tại Sở TNMT

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều

15h30: Họp tại sở Xây dựng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó Giám đốc

Nguyễn Trọng Bình

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

7h30: Dự hội nghị tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó Giám đốc

Trần Trung Chính

Sáng

Làm việc tại cơ quan

8h00- dự hội nghị cán bộ huyện ủy Yên Phong

9h30 dự họp HĐND huyện Yên phong

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều

15h dự họp HĐND huyện Gia Bình

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

15h30: Dự hội nghị tại UBND xã Đại Đồng

Làm việc tại cơ quan

 

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6014

Đã truy cập : 43520371