lịch công tác 16-22.9

16/09/2019 15:19 Số lượt xem: 84

SỞ NỘI VỤ

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ

Từ ngày 16 /9/2019 đến ngày  22 /9/2019

Lãnh đạo sở

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Giám đốc

Nguyễn Trọng Tân

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h00: Dự lễ cắt băng khánh thành tại trường CĐ Y tế

7h30: Dự hội nghị tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

9h00: Dự hội nghị tại Sở Xây dựng

 

 

Chiều

13h30: Dự hội nghị tại TTVHKB

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó Giám đốc

Nguyễn Trọng Bình

Sáng

Làm việc tại cơ quan

8h00: Dự hội thảo tại Sở Công thương

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h: Dự hội thảo tại Học viện ngân hàng

 

 

Chiều

13h30: Dự hội nghị tại TTVHKB

14h: Dự hội nghị tại VP Đoàn ĐBQH

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó Giám đốc

Trần Trung Chính

Sáng

Làm việc tại cơ quan

8h: Dự hội nghị tại Tỉnh đoàn

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều

13h30: Dự hội nghị tại TTVHKB

Làm việc tại cơ quan

13h30: Dự hội nghị tại UBND xã Tân Chi

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6302

Đã truy cập : 43676829