lịch công tác 23-29.9

20/09/2019 16:07 Số lượt xem: 68

SỞ NỘI VỤ

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ

Từ ngày 23/9/2019 đến ngày  29/9/2019

Lãnh đạo sở

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Giám đốc

Nguyễn Trọng Tân

Sáng

7h00: Dự họp UBND tỉnh

11h : Dự hội nghị tại Huyện ủy Quế Võ

8h30: Dự hội nghị tại Bộ Nội vụ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

7h30: Dự hội nghị tại Tỉnh Ủy

 

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó Giám đốc

Nguyễn Trọng Bình

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

9h: Dự Hội nghị tại sở Y tế

 

 

Chiều

 

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó Giám đốc

Trần Trung Chính

Sáng

Làm việc tại cơ quan

7h30: Dự hội nghị tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

8h30: Dự hội nghị ĐGHC tại Lương tài

 

8h30: Dự hội nghị ĐGHC tại Yên Phong

Làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

16h: Dự hội nghị tại UBND xã Hoàn Sơn

 

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8011

Đã truy cập : 43676827