Lịch-công-tác-tuần-26-31.8.2019

26/08/2019 16:39 Số lượt xem: 74

SỞ NỘI VỤ

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ

Từ ngày 26 /8/2019 đến ngày  31/8/2019

 

Lãnh đạo sở

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Giám đốc

Nguyễn Trọng Tân

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

7h họp thường kỳ UBND tỉnh

8h30 họp trực tuyến tại Bưu Điện tỉnh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó Giám đốc

Nguyễn Trọng Bình

Sáng

Làm việc tại cơ quan

8h30 làm việc tại ĐPTTH

Làm việc tại cơ quan

8h làm việc tại UBND huyện Gia Bình

Làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

14h dự hội nghị tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

20h chương trình  khuyến học – khuyến tài BN

Phó Giám đốc

Trần Trung Chính

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

7h30 dự  ĐH  Hội VHNT

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều

15h dự lễ  vu lan - Chùa Linh Am

Làm việc tại cơ quan

13h dự

 Hội thảo tại  Cục VTLTNN

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6291

Đã truy cập : 43676930