Lịch công tác tuần từ 19-25/8/2019 của lãnh đạo Sở Nội vụ

20/08/2019 10:00 Số lượt xem: 66

SỞ NỘI VỤ

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ

Từ ngày 19 - 25/8/2019

 

Lãnh đạo sở

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Giám đốc

Nguyễn Trọng Tân

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h: họp tại HT BTC Tỉnh ủy

7h30-tại Thuận Thành

Làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó Giám đốc

Nguyễn Trọng Bình

Sáng

7h30- tại TTVHKB

7h50: họp tại HTA trụ sở Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

14h: họp tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó Giám đốc

Trần Trung Chính

Sáng

Làm việc tại cơ quan

7h30: họp tại TTVHKB

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

14h: họp tại Hanaka Từ Sơn

 

 

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4376

Đã truy cập : 43521852