Lịch làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 18-22/5/2020

18/05/2020 18:27 Số lượt xem: 40

SỞ NỘI VỤ

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ

Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020

Lãnh đạo sở

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Giám đốc

Nguyễn Trọng Tân

Sáng

Làm việc tại cơ quan

8h: Họp tại hội trường tầng 3, UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h: Họp tại Hội trường tầng 3, Sở Nội vụ

Chiều

14h: Dự hội nghị tại Đài PTTH tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc

Nguyễn Trọng Bình

Sáng

Làm việc tại cơ quan

8h: Họp tại hội trường tầng 3, UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h: Họp tại Hội trường tầng 3, Sở Nội vụ

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

14h: Họp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc

Trần Trung Chính

Sáng

8h: Dự kỳ họp HĐND tại thị xã Từ Sơn

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h: Họp tại Khách sạn Mường Thanh, Bắc Ninh

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4556

Đã truy cập : 43676836