Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/2021

11/01/2021 10:19 Số lượt xem: 56

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/2021

SỞ NỘI VỤ

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ

Từ ngày 11/01 - 15/01/2021

Lãnh đạo sở

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Giám đốc

Nguyễn Trọng Tân

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

14h00 - VP UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó Giám đốc

Nguyễn Trọng Bình

Sáng

08h00 - Tổng cục Thống Kê

Làm việc tại cơ quan

Làm việc cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều

13h30 - TTVH Luy Lâu Thuận Thành

14h00 - TT VHKB

Làm việc tại cơ quan

14h30 - Hội trường B, Trung tâm VHKB

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó Giám đốc

Trần Trung Chính

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

08h15 - Tỉnh đoàn Bắc Ninh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó Giám đốc

Đỗ Thanh Quang

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

08h00 - TT Lưu trữ Quốc gia II, TP HCM

 

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6384

Đã truy cập : 45167218