Lịch làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 11 - 17/11/2019

08/11/2019 15:17 Số lượt xem: 113

SỞ NỘI VỤ

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ

Từ ngày 11/11/2019 đến ngày  17/11/2019

Lãnh đạo sở

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Giám đốc

Nguyễn Trọng Tân

Sáng

8h: tiếp xúc cử tri tại TX Từ Sơn

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp kỳ thứ 15  HĐND

Làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó Giám đốc

Nguyễn Trọng Bình

Sáng

Làm việc tại cơ quan

8h: dự hội nghị tại Sở Kế hoạch &ĐT

8h30: dự hội nghị tại sở Tài chính

Làm việc tại cơ quan

8h: Dự hội nghị tại UBND tỉnh

 

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó Giám đốc

Trần Trung Chính

Sáng

Làm việc tại cơ quan

8h: dự hội nghị tại Hội cựu chiến binh tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4554

Đã truy cập : 43712367