Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/01 đến ngày 22/01/2021

15/01/2021 14:59 Số lượt xem: 123

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/01 đến ngày 22/01/2021

SỞ NỘI VỤ

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ

Từ ngày 18/01 - 22/01/2021

Lãnh đạo sở

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Giám đốc

Nguyễn Trọng Tân

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó Giám đốc

Nguyễn Trọng Bình

Sáng

Làm việc tại cơ quan

08h00 - Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Làm việc cơ quan

0830 - Trung tâm Hội Nghị tỉnh Bắc Giang

Làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó Giám đốc

Trần Trung Chính

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

08h00 - Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Lương Tài

 

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó Giám đốc

Đỗ Thanh Quang

Sáng

09h00 - UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

08h - HĐND huyện Lương Tài

 

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

14h00 - Hội trường Liên Minh HTX tỉnh BN

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7732

Đã truy cập : 45199956