Lịch làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 25-31/5/2020

26/05/2020 15:51 Số lượt xem: 68

SỞ NỘI VỤ

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ

Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020

Lãnh đạo sở

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CN

Giám đốc

Nguyễn Trọng Tân

Sáng

7.15: Họp tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Phó Giám đốc

Nguyễn Trọng Bình

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Phó Giám đốc

Trần Trung Chính

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h: Họp tại Trung tâm VHKB

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h: tại chùa Thiên Khánh, Từ Sơn

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4393

Đã truy cập : 43712515