Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2020

23/10/2020 16:00 Số lượt xem: 213
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/10 đến ngày 30/10/2020

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/10 đến ngày 30/10/2020

SỞ NỘI VỤ

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ

Từ ngày 26/10 - 01/11/2020

Lãnh đạo sở

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7 Chủ nhật

Giám đốc

Nguyễn Trọng Tân

Sáng

Làm việc tại cơ quan

07h30 - Hội trường A - Tỉnh ủy BN

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

   

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

   

Phó Giám đốc

Nguyễn Trọng Bình

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Công tác tại tỉnh Thái Bình

Làm việc tại cơ quan

08h00 - Trung tâm VHKB

Làm việc tại cơ quan

  09h30 - Cơ sở mới Trường Đại học Nội vụ

Chiều

Công tác tại tỉnh Thái Bình

Công tác tại tỉnh Thái Bình

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

   

Phó Giám đốc

Trần Trung Chính

Sáng

09h00 - Sở Nội vụ TP Hà Nội

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

  07h00 - Chùa Kim Ngưu, xã Phật tích

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

15h00 -  Tại Gia Bình  

Phó Giám đốc

Đỗ Thanh Quang

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

   

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

   

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7128

Đã truy cập : 45200026