Mở lớp bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước

22/06/2017 09:01 Số lượt xem: 619

Từ ngày 09/5 – 20/6, Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 07 lớp bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và cải cách hành chính năm 2017 cho cán bộ, công chức các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.

Đ/c Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc lớp tập huân tại Từ Sơn

Với thời lượng 04 ngày/1 lớp, các học viên được trang bị các kiến thức về Sử dụng và quản trị thư điện tử; Sử dụng và quản trị hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Sử dụng và quản trị trang thông tin điện tử thành phần; Hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh…

Mục đích của khóa học này là để trang bị, bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các phần mềm ứng dụng liên quan trực tiếp, thiết thực đến mỗi cán bộ, công chức trong quá trình xử lý công việc hàng ngày được giao. Việc công chức sử dụng công nghệ thông tin máy tính là hết sức quan trọng, nó là phương tiện thiết yếu để giúp chúng ta triển khai, thực hiện các công việc dễ dàng hơn, như: soạn thảo, trình bày văn bản, tra cứu tài liệu, trao đổi thông tin qua mạng, khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin đã triển khai trên địa bàn tỉnh…Do vậy, công chức sử dụng thành thạo công nghệ thông tin sẽ là cơ sở để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bạch Hồng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1340

Đã truy cập : 42946067