Ngành Nội vụ triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

17/07/2019 09:52 Số lượt xem: 396

Sáng 16/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các ngành liên quan dự.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Nội vụ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ trên tất cả lĩnh vực: xây dựng các thể chế, chính sách; văn thư lưu trữ; tín ngưỡng tôn giáo; thi đua khen thưởng; thanh niên; quản lý hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ, cán bộ nữ và các nhiệm vụ khác. Trong đó, đã xây dựng được 5 dự án Luật trình Quốc hội, 21 văn bản trình Chính phủ, Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, 26 văn bản ban hành theo thẩm quyền…

Cùng với đó, thẩm tra, tinh giản biên chế với số lượng 41.515 cán bộ, giảm được 6,75% so với năm 2015; đã có 54/63 tỉnh, thành phố thực hiện việc sáp nhập các phòng, ban có cùng chức năng; 437/713 cấp huyện thực hiện hợp nhất Bệnh viện huyện với Trung tâm y tế; 36 cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng…

Trong 6 tháng cuối năm, ngành Nội vụ tiếp tục tập trung tham mưu cấp có thẩm quyền sớm hoàn thành việc giao biên chế công chức năm 2020; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời xử lý những vi phạm trong thực thi công vụ. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030; triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; tập trung hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản về công tác văn thư, lưu trữ…

Tại Hội nghị, đại diện các Bộ, ngành, địa phương tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, nhất là trong việc thực hiện sắp xếp tổ chức lại bộ máy chuyên môn; sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; giải quyết chính sách khi sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư sau khi sáp nhập, hợp nhất; công tác cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút nhân tài…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm. Đồng thời, yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, ngành Nội vụ cần tập trung quyết liệt chỉ đạo công tác xây dựng thể chế thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành Nội vụ theo kế hoạch; tập trung tham mưu các cấp sớm hoàn thành việc giao biên chế công chức năm 2020, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời để phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan hành chính các cấp. Tập trung tham mưu cho các cấp có thẩm quyền thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019- 2021…

Ngay sau Hội nghị, bên cạnh việc thực hiện nghiêm kết luận của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh yêu cầu Sở Nội vụ chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, chuyên viên chính; xem xét, nghiên cứu đề xuất với tỉnh tách, sáp nhập một số tổ chức bộ máy; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã,… Đồng thời, tăng cường quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo chất lượng, chính xác…
Nguyễn Hằng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5089

Đã truy cập : 43712466