Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12/01/2021 10:13 Số lượt xem: 60

Chiều 08/01, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trao Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2020 cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Năm 2020, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội song Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đạt nhiều kết quả; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục phát triển sâu rộng, góp phần tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Lĩnh vực Thể thao, Gia đình và Du lịch cũng được quan tâm.

Năm 2021, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, con người Bắc Ninh- Kinh Bắc, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là di sản Dân ca Quan họ và các loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian truyền thống, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ… gắn với phát triển du lịch; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở; phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng... Mục tiêu phấn đấu 88% trở lên Gia đình văn hóa; 73% trở lên Khu dân cư văn hóa; 90% Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Lĩnh vực du lịch phấn đấu đón và phục vụ khoảng 1,5 triệu lượt khách. Về thể thao, phấn đấu đạt 150 huy chương ở các giải thể thao quốc gia, quốc tế...

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2020 cho tập thể

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn ghi nhận, chúc mừng những cố gắng nỗ lực vượt khó trong tình hình dịch COVID-19 của ngành văn hóa để đạt được nhiều kết quả trong năm 2020, đồng thời thống nhất với chỉ tiêu phấn đấu ngành đặt ra trong năm 2021. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần đổi mới tư duy, nghĩ lớn, làm lớn, tập trung tham mưu tổ chức các tour, tuyến du lịch, nâng cấp các điểm đến nhằm thu hút, phát triển dịch vụ du lịch theo hệ thống; nghiên cứu rà soát tham mưu việc phân cấp quản lý di tích cho phù hợp; tăng cường phối hợp với các địa phương để phát huy năng lực, vai trò của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, đồng thời mở rộng nguồn lực đầu tư cho các di tích; tham mưu, đề xuất quy hoạch khu văn hóa ẩm thực; khẩn trương hoàn thiện quy chế vận hành các thiết chế văn hóa, thể thao; tiếp tục rà soát, nghiên cứu xây dựng các đề án thành lập Đội bóng đá nam, Trưng bày bảo tàng thông minh, nâng mức hỗ trợ nghệ nhân các loại hình di sản...

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng./.

Lê Hoàng Cúc

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6509

Đã truy cập : 45167235