Phê chuẩn kết quả đánh giá các cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh năm 2019

27/12/2019 17:00 Số lượt xem: 116

Ngày 24 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 871/QĐ-UBND về việc công nhận cơ quan, đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh năm 2019.

Theo đó, đối với Sở, Ban, Ngành trực thuộc UBND tỉnh: Cơ quan, đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh: 23 cơ quan, đơn vị; Cơ quan, đơn vị đạt khá: 01 cơ quan, đơn vị. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố: UBND các huyện, thị xã, thành phố đạt trong sạch, vững mạnh: 08 đơn vị. Đối với UBND các xã, phường, thị trấn: 12 xã, phường, thị trấn đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc, tiêu biểu, bao gồm: Phường Tiền An và phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh; Xã Phú Lương và xã Trừng Xá, huyện Lương Tài; Xã Lãng Ngâm và xã Bình Dương, huyện Gia Bình; Phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn; Xã Cách Bi và xã Phù Lãng, huyện Quế Võ; Xã Việt Đoàn và xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du; Xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành.

Vũ Vân Anh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5170

Đã truy cập : 43712395