Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

27/02/2020 17:20 Số lượt xem: 478

Chiều ngày 27/3, tại Hội trường tầng 3, Sở Nội vụ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên trù bị. Về dự Đại hội có 73 đảng viên đại diện của 06 Chi bộ, gồm: Văn phòng - Thanh tra; Công chức, viên chức; Phòng Tổ chức bộ máy, Cải cách hành chính và Xây dựng Chính quyền, Công tác Thanh niên; Ban Tôn giáo; Ban Thi đua Khen thưởng; Chi cục Văn thư Lưu trữ.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Tại phiên làm việc, Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch gồm 03 đồng chí; bầu Đoàn thư ký gồm 02 đồng chí. Thông qua chương trình, quy chế làm việc, nội quy Đại hội và phổ biến một số nội dung Quy chế bầu cử trong Đảng.

Đ/c Nguyễn Trọng Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở thông qua nội quy, quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 được sẽ chính thức khai mạc vào 7h sáng ngày 28/2. Đại hội sẽ thực hiện các nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở khóa mới; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Đ/c Trần Trung Chính, Phó Giám đốc Sở báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội.

Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

Bạch Hồng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8646

Đã truy cập : 43871644