Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất làm việc với Huyện ủy Tiên Du

07/09/2017 15:52 Số lượt xem: 612

Ngày 6-9, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng các Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Quy chế dân chủ (QCDC), Công tác tôn giáo tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với Huyện ủy Tiên Du về công tác dân vận, tôn giáo và thực hiện QCDC.

Đoàn công tác của tỉnh cùng Tổ dân vận thôn Giáo, xã Tri Phương (Tiên Du) thăm Nhà thờ giáo đường Dũng Vi.

Thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, tôn giáo và QCDC năm 2017, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện Tiên Du lãnh, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc. Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC được kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động. QCDC triển khai thực hiện ở tất cả các cơ quan, doanh nghiệp và các xã, thị trấn. Mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân tiếp tục được cải thiện. 100% UBND cấp xã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”. Huyện đang triển khai thành lập Trung tâm hành chính công. Việc tiếp công dân được duy trì nền nếp; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện đạt 65,7%, cấp xã đạt 73,7%…

Huyện thành lập được 68 Tổ dân vận ở khu dân cư với 568 thành viên; xây dựng được trên 80 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Trong xây dựng nông thôn mới, toàn tuyện huy động nhân dân đóng góp hàng trăm tỷ đồng và trên 6.400 ngày công lao động.

Công tác tôn giáo trên địa bàn huyện được thực hiện theo quy định  pháp luật, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Chức sắc, tín đồ tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động xã hội, từ thiện.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, làm rõ kết quả và khuyết điểm, hạn chế; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay; kiến nghị những khó khăn, vướng mắc; đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác dân vận, tôn giáo và QCDC.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất nhấn mạnh: Phát huy kết quả đạt được, các Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Quy chế dân chủ (QCDC), Công tác tôn giáo huyện tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung tham mưu, lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt quy định về việc phải công khai trước nhân dân; đặc biệt là công khai quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch chung đô thị, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tài chính thôn. Cơ quan hành chính, sự nghiệp duy trì tốt dân chủ thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, công khai chi tiêu nội bộ, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Đối với doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức Công đoàn, tổ chức hội nghị người lao động. Huyện tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác tôn giáo, quy định trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý hoạt động tôn giáo; tăng cường chỉ đạo, kiên quyết không để đạo lạ hoạt động trên địa bàn… Đồng thời đẩy mạnh, nhân rộng, phát triển các mô hình “Dân vận khéo” tạo đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của huyện năm 2017 và những năm tiếp theo.

Trong chương trình làm việc, Đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra thực tế tại thôn Giáo, xã Tri Phương về triển khai mô hình Dân vận khéo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng hệ thống chính trị, công tác tôn giáo và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Theo Bảo Anh (BBN)

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1773

Đã truy cập : 42938805