Sáp nhập các Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Trạm Khuyến nông

02/10/2018 08:05 Số lượt xem: 450

Chiều 1-10, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức hội nghị bàn giao các đơn vị ngành nông nghiệp cấp huyện về UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo.

Đ/c Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ngày 28-8-2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 482/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trạm Chăn nuôi và Thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trực thuộc sở Nông nghiệp & PTNT và Trạm Khuyến nông thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, tiến hành bàn giao nguyên trạng về tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản và các vấn đề khác có liên quan của các đơn vị ngành nông nghiệp cấp huyện về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố. Trung tâm đi vào hoạt động từ ngày 1-10-2018 thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT ký kết biên bản bàn giao với các huyện, thị xã, thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành khẳng định: Việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố là cụ thể hóa Nghị quyết 19, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập. Mục đích là giảm đầu mối, tăng cường năng lực lãnh đạo của UBND cấp huyện với sản xuất nông nghiệp. Yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố sớm ổn định bộ máy tổ chức, phân công nhiệm vụ để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác; đồng thời các đơn vị sau khi sáp nhập cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan trực thuộc sở Nông nghiệp & PTNT hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Lê Đăng Chính

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2376

Đã truy cập : 43097339