Sinh hoạt Chuyên đề tháng 7 của Chi bộ Văn phòng – Thanh tra

29/07/2019 15:38 Số lượt xem: 255

Theo kế hoạch, tháng 7/2019 Chi bộ Văn phòng - Thanh tra thực hiện sinh hoạt Chi bộ theo chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo Bác, "Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ, đảng viên". Kỷ luật của Đảng là "kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và tự giác".

Có thể lấy 02 trường hợp sau làm ví dụ thực tế về câu chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tính kỷ luật, kỷ cương:

Thứ nhất: Tháng 11/1946, khi Bác Hồ ở Pháp về, bà Nguyễn Thị Thanh (chị gái Bác) từ Nghệ An ra thăm, đi cùng với hai người cháu là Nguyễn Sinh Thọ và Hồ Quang Chính. Ba người đến Phủ Chủ tịch, trình giấy tờ, Bác cho thư ký ra đón, đưa vào phòng khách. Chờ đến nửa tiếng, bà Thanh đi lại tỏ ra rất sốt ruột. Lúc đó Bác mới ra, câu đầu tiên là xin lỗi chị, bảo biết chị đến nhưng đang tiếp đoàn cán bộ miền Nam, không dứt ra được. Mặc dù từ ngày ra đi tìm đường cứu nước đến lúc đó hai chị em mới gặp nhau và Bác biết rõ chị gái rất kỹ tính, nhưng tình riêng vẫn phải tôn trọng việc chung.

Thứ hai: Hay có lần đi công tác ở Hà Nội, đến ngã tư đèn đỏ bật sáng, anh em cảnh vệ định đề nghị công an giao thông bật đèn xanh vì sợ mọi người biết Bác ngồi trong xe sẽ ùa đến chào hỏi, gây tắc đường, nhưng Bác bảo: Không được làm thế! Chủ tịch Nước cũng phải tuân thủ quy tắc giao thông, không được tạo đặc quyền. Khi người cao nhất nghiêm chỉnh như vậy, đương nhiên cấp dưới cũng thực hiện răm rắp, không ai có quyền và dám cho phép mình vượt lên mọi quy định của Đảng, Nhà nước, không có chuyện “phá lệ” hay “xé rào”.

Qua 2 mẩu chuyện nêu trên có thể thấy rằng: Kỷ luật của Đảng phải chặt chẽ, nghiêm minh, là điều kiện quan trọng để bảo đảm Đảng thật sự là khối đoàn kết, thống nhất trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức; bảo đảm cho đường lối, chủ trương của Đảng được chấp hành nghiêm chỉnh. Kỷ luật của Đảng là kỷ luật dựa trên tình đồng chí, của những người cùng chung lý tưởng, tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của giai cấp công nhân, của dân tộc. Kỷ luật đó xuất phát từ ý chí của toàn Đảng nhằm bảo đảm cho sự thống nhất, tập trung cao trong Đảng, đồng thời để phát huy dân chủ, phát huy tính tích cực và sáng tạo của toàn thể đảng viên và các tổ chức đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi mọi cán bộ, đảng viên càng có công thì càng phải khiêm tốn, không được "tự đặt mình cao hơn tổ chức, tự cho phép mình đứng ngoài kỷ luật". Người yêu cầu đảng viên chẳng những phải giữ gìn kỷ luật của Đảng mà còn "phải giữ gìn kỷ luật của chính quyền, của cơ quan, đoàn thể cách mạng, của nhân dân". Theo Bác, đối với mọi đảng viên cộng sản, khi nào và ở đâu cũng phải chịu sự phân công, quản lý của tổ chức đảng, phải hành động theo phạm vi kỷ luật của tổ chức, phải báo cáo, phải chấp hành nghị quyết, chỉ thị một cách nghiêm túc, đúng đắn, sáng tạo. Đó là tính Đảng, không có ngoại lệ. Đây là điều cực kỳ quan trọng trong những bước ngoặt của cách mạng, khi những biến cố chính trị đang làm thay đổi tình hình một cách mau lẹ, khôn lường.

Việc củng cố và tăng cường kỷ luật Đảng là nhiệm vụ thường xuyên của mọi đảng viên và mọi tổ chức đảng. Tăng cường kỷ luật đảng không phải là để kỷ luật cho nhiều đảng viên, mà chủ yếu là để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, tinh thần nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị, nghị quyết cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng đòi hỏi các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành luật pháp, phải đi đầu trong cuộc đấu tranh tăng cường pháp chế XHCN.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thực sự tôn trọng nhân dân và thượng tôn pháp luật. Ngay sau khi giành chính quyền, Người đã rất quan tâm tới việc thiết lập kỷ cương phép nước. Bản thân Bác luôn gương mẫu từ sinh hoạt hàng ngày đến việc chấp hành điều lệ, nghị quyết. Nhờ vậy, đã tạo dựng được đội ngũ cán bộ từ Trung ương tới cơ sở, hết lòng vì sự nghiệp chung, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Kỷ cương, phép nước có nghiêm được như vậy là do con người và pháp luật, nhưng trước tiên do con người. Những ngày đầu giành chính quyền, mới chỉ có Hiến pháp chứ chưa được cụ thể hóa bằng luật pháp, ở các làng quê vẫn dùng hương ước là chính. Nhưng con người từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ, họ trân trọng quyền làm chủ của mình, sau đó, họ nhìn vào gương cán bộ để làm theo. Có thể nói, thời kỳ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo dựng được đội ngũ cán bộ từ Trung ương đến cơ sở đều gương mẫu, hết lòng vì sự nghiệp chung. Trong chiến đấu, những cán bộ như đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng… luôn nêu cao tinh thần "hy sinh trước, hưởng thụ sau". Có những người như thế nên chúng ta đã làm nên chiến thắng.

Do vậy, kỷ luật, kỷ cương đã được chuyển hóa thành sự tin tưởng giữa cấp trên với cấp dưới, giữa nhân dân với chính quyền. Nếu chúng ta còn sự tin yêu đó, chúng ta sẽ chiến thắng tất cả, mất sự tin yêu đó, chúng ta sẽ gặp khó khăn.

Liên hệ với thực tế cho thấy: Để xây dựng chính quyền "kiến tạo, liêm chính và phục vụ nhân dân", việc nâng cao tinh thần trách nhiệm; giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của các cơ quan trong bộ máy chính quyền các cấp là yếu tố quan trọng hàng đầu. Chính vì vậy, Ngày 5/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 27/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh, thành lập đoàn kiểm tra công vụ nhằm kiểm tra, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả thực hiện cho thấy, việc chấp hành quy chế làm việc, tổ chức hội họp, chế độ thông tin báo cáo, văn hóa công sở...  của Sở Nội vụ nói chung và Chi bộ Văn phòng - Thanh tra nói riêng rất nghiêm túc; qua đó, có thể thấy được phương thức, cách thức chỉ đạo, điều hành có chuyển biến tốt và lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm, sự tận tâm, tận tụy trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức; cán bộ, công chức: chấp hành thời gian làm việc, không uống rượu bia trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa; kịp thời trả lời công dân khi có kiến nghị, giải quyết đơn thư đúng thẩm quyền.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính như: Việc chấp hành chỉ đạo của cấp trên, thực hiện giờ giấc, quy chế làm việc (đi muộn, về sớm), ý thức trách nhiệm trong công việc (có những công việc còn sao nhã, giải quyết chậm, phải đôn đốc, nhắc nhở), thực hiện đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp của một số cán bộ, đảng viên, công chức còn chưa thực sự nghiêm túc; một số có biểu hiện thực hiện mang tính đối phó.

Từ những hạn chế nêu trên, để nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt các giải pháp sau đây:

Thứ nhất, đối với cấp ủy: nhân dịp buổi sinh hoạt chuyên đề này, kịp thời quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp và quy chế làm việc của Sở Nội vụ; triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp về Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và các văn bản hướng dẫn về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Thứ hai, đối với lãnh đạo đơn vị: Phải tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tăng cường giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức; qua đó, kịp thời chấn chỉnh, xỷ lý nghiêm theo quy định; Đồng thời, phải chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới khi để xảy ra sai phạm của cấp dưới do vi phạm kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ.

Thứ ba, đối với cán bộ đảng viên, công chức: Phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; chủ động, sáng tạo, hết lòng, hết sức hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ và các nội quy, quy chế của cơ quan và sự phân công công việc của lãnh đạo đơn vị; trong thực hiện nhiệm vụ được giao: công việc phải có chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định kết quả đầu ra, tiến độ thực hiện, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ với đồng nghiệp hoặc cơ quan, đơn vị có liên quan, không để chậm trễ, tồn đọng, ách tắc. Không để cấp trên phải nhắc nhở, chờ đợi sự phối hợp, cộng tác của cơ quan có liên quan, không để tổ chức và công dân phải chờ đợi, phàn nàn, góp ý phê bình đối với việc thực hiện công việc của mình.

Nguyễn Thanh Sơn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6577

Đã truy cập : 43676869