Sơ kết 01 năm thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo

21/01/2019 16:37 Số lượt xem: 94

Sáng ngày 18/1, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Chủ trì Hội nghị có TS. Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; TS. Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban; ông Trần Tấn Hùng, Phó Trưởng ban. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các vụ, đơn vị và toàn thể công chức, viên chức Ban Tôn giáo Chính phủ và lãnh đạo, đại diện Lãnh đạo Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) 63 tỉnh, thành phố.

Trước khi sơ kết 01 năm thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo, TS Vũ Chiến Thắng đã quán triệt Kế hoạch số 231-KH/BCSĐ ngày 11/10/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác tôn giáo và Quyết định số 32/2018/QĐ-TTg ngày 03/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ thuộc Bộ Nội vụ.

Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/CĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Sau một năm triển khai thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo đã đi vào cuộc sống, khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người được đảm bảo ngày càng tốt hơn; thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo nhanh gọn; mối quan hệ giữa nhà nước, chính quyền các cấp với các tổ chức tôn giáo gắn bó hơn; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người ngày càng được đảm bảo tốt hơn, phát huy được nguồn lực của tôn giáo trong đời sống xã hội. Luật đã quy định rõ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng trong hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo, quy định quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đồng bào có đạo đón nhận, được quốc tế ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong hoàn thiện thể chế.

Để Luật tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện hiệu quả, các bộ, ngành chức năng có liên quan và các địa phương đã tích cực tuyên truyền sâu rộng. Nhìn chung các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo, nhất là chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo đã nắm bắt và thực hiện theo các quy định mới của Luật tín ngưỡng, tôn giáo về hoạt động tôn giáo. Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cũng tham mưu có hiệu quả cho Chính phủ và chính quyền các cấp trong thực hành quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Tuy nhiên trong thời gian đầu, việc thực hiện một số nội dung trong Luật tín ngưỡng, tôn giáo chưa thống nhất và gặp khó khăn khi triển khai thực hiện như: quy định về tổ chức tôn giáo; tổ chức tôn giáo trực thuộc; phân định chức sắc, chức việc; tiêu chí xác định địa bàn hoạt động tôn giáo; khó khăn trong việc xin phiếu lý lịch tư pháp...

Hội nghị đánh giá một năm tổ chức triển khai thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo nhằm thống nhất để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. TS Vũ Chiến Thắng yêu cầu toàn thể cán bộ ngành Tôn giáo tiếp tục chủ động tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương và tổ chức tôn giáo thực hiện đúng những quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162.

Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Để ghi nhận những cố gắng, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn gíao ở địa phương, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã trao Giấy khen 79 tập thể và 163 cá nhân thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã có thành tích xuất sắc trong  công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2018.

Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng trao quà lưu niệm tới cán bộ nghỉ hưu và chuyển công tác trong năm 2018

Nhân dịp này, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã trao quà lưu niệm tới các công chức nguyên là Trưởng ban Ban Tôn giáo các tỉnh, thành phố nghỉ theo chế độ hưu trí và chuyển công tác trong năm 2018.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo Cổng TTĐT Bộ Nội vụ

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2362

Đã truy cập : 43097301