Sơ kết công tác thi đua ngành Văn hóa Cụm đồng bằng sông Hồng

25/06/2019 10:28 Số lượt xem: 141

Sáng 24/6, tại Bắc Ninh, Cụm thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có lãnh đạo Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh; Ban Thi đua khen thưởng tỉnh cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Cụm thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng (gọi tắt là Cụm thi đua) gồm 9 tỉnh: Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Quảng Ninh. Năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định được bầu là Cụm trưởng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh là Cụm phó.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, thực hiện chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, Cụm thi đua đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các phong trào thi đua, công tác khen thưởng tại địa phương, kịp thời cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động.

Trong đó, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ của đất nước và địa phương, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích; thực hiện các quy hoạch, đề án, dự án trùng tu, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, gắn di tích với các hoạt động du lịch; triển khai thực hiện tốt các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Công tác thông tin xúc tiến du lịch, đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng du lịch của các tỉnh trong Cụm được đẩy mạnh, du khách trong nước và quốc tế ngày càng biết đến các điểm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa của địa phương. Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, các tỉnh trong Cụm đã thành lập các đoàn VĐV tham gia các giải thi đấu Quốc gia, quốc tế, đạt nhiều thành tích, nổi bật là Hải Dương giành được 131 huy chương, Bắc Ninh 59 huy chương, Ninh Bình 110 huy chương, Thái Bình 46 huy chương, Vĩnh Phúc 72 huy chương…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Cụm thi đua tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành, trong đó, tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước và địa phương. Đẩy mạnh xây dựng các chương trình hợp tác, các hoạt động giao lưu, trao đổi, liên kết khai thác các tiềm năng, thế mạnh để phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở kết hợp với chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; bình bầu các danh hiệu thi đua và suy tôn Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua năm 2020.

Nhân dịp này, Cụm thi đua tổ chức tọa đàm về “Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch”.
Theo H.H (Cổng TTĐT tỉnh)

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6431

Đã truy cập : 43497469