Sở Nội vụ tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

05/10/2018 17:31 Số lượt xem: 355

Sáng nay, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 cho lãnh đạo và chuyên viên làm công tác thi đua khen thưởng của các Sở, ban, ngành; MTTQ và các đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở tham dự và trực tiếp truyền đạt một số nội dung của công tác thi đua khen thưởng.

Trong thời gian một buổi sáng, các học viên đã được nghe phổ biến một số nội dung chủ yếu sau: Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh. Quy chế gồm 26 điều, quy định chi tiết các tiêu chuẩn xét, đề nghị cấp trên khen thưởng, quy định tỷ lệ xét duyệt, đề nghị trình danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 30% trên mỗi địa phương, đơn vị; tỷ lệ chiến sĩ thi đua cơ sở là 15% trên tổng số lao động tiên tiến; tỷ lệ tặng Bằng khen cho các tập thể không vượt quá 30% số phòng, ban, đơn vị; không quá 02 cá nhân là lãnh đạo trên huyện, thị xã, thành phố; 01 lãnh đạo trên đơn vị sở, ban, ngành, đoàn thể.

Thông qua hội nghị, giúp cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng nắm rõ hơn các văn bản về thi đua khen thưởng để thực hiện nhiệm vụ kịp thời, chính xác tạo động lực phấn đấu thi đua trong toàn đảng, toàn dân. Qua đây, Sở Nội vụ cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị làm tốt hơn nữa công tác phát triển phong trào thi đua của đơn vị, địa phương; xét duyệt đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân đúng thời gian quy định để đảm bảo công tác tổng kết thi đua khen thưởng năm 2018.

Nguyễn Đức Tưởng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3682

Đã truy cập : 43121168