Sở Nội vụ tham gia huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019

26/04/2019 15:55 Số lượt xem: 216

Thực hiện Kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019 của Ban CHQS thành phố Bắc Ninh, từ ngày 18-26/4, BCHQS thành phố Bắc Ninh đã triển khai huấn luyện dân quân tự vệ cho các đơn vị cụm 3.

Chiến sĩ Sở nội vụ tham gia huấn luyện nội dung tập bắn súng.

Tham gia huấn luyện DQTV năm 2019, cụm 3 có 8 đơn vị với tổng số 75 chiến sĩ trong đó lực lượng tự vệ Sở Nội vụ tham gia huấn luyện là10 chiến sĩ. Trong thời gian huấn luyện, các chiến sỹ tham gia huấn luyện được nghiên cứu, tìm hiểu về chính trị, pháp luật: Một số nội dung vể Nghĩa vụ QS, GDQPAN và động viên QP biên giới quốc gia, biên phòng và phòng thủ dân sự, giữ vững viên giới chủ quyền quốc gia; Công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh; Âm mưu, thủ đoạn Diễn biến hòa bình – bạo loạn lật đổi của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Ở nội dung huấn luyện quân sự, các chiến sỹ DQTV được huấn luyện các nội dung quân sự như điều lệnh đội ngũ; kĩ thuật ném lựu đạn, tập bắn súng trường K63; cách bố trí mìn, chông, cạm bẫy; Bảo vệ và đánh chiếm mục tiêu, ... tham gia công tác dân vận.

Thông qua đợt huấn luyện giúp cho chiến sỹ tự vệ nắm bắt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh tại cơ sở và có kĩ năng thực hành một số nội dung quân sự khi có chiến sự. Từ đó, giúp cho đội ngũ tự vệ biết vận dụng những nội dung đã học vào thực tiễn, xây dựng cơ quan vững mạnh góp phần giữ vững nền quốc phòng toàn dân của thành phố, tạo điều kiện cho kinh tế, xã hội phát triển.

Đinh Tiến Dũng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6355

Đã truy cập : 43497372