Sở Nội vụ tham gia huấn luyện dân quân tự vệ năm 2020

26/06/2020 15:21 Số lượt xem: 175

Thực hiện Kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ năm 2020 của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh, từ ngày 18-26/6, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh đã triển khai công tác huấn luyện DQTV cho các đơn vị tự vệ thuộc Cụm 3.

Chiến sĩ Sở nội vụ tham gia huấn luyện nội dung tập bắn súng.

Tham gia huấn luyện DQTV năm 2020, Cụm 3 có 8 đơn vị (Tòa án Tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Điện lực tỉnh, Công ty Môi trường Đô thị Bắc Ninh, Sở Thông tin truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch đầu tư, Tỉnh đoàn) với tổng số 79 chiến sĩ trong đó lực lượng tự vệ Sở Nội vụ tham gia huấn luyện là 10 chiến sĩ. Trong thời gian huấn luyện, các chiến sỹ được nghiên cứu, tìm hiểu các nội dung giáo chính trị, pháp luật gồm: Nội dung cơ bản của Luật DQTV năm 2019 và các văn bản hướng dẫn, thi hành; Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa - xã hội với QPAN trong xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN; DQTV làm công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh, toàn diện; Chiến lược Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Bên cạnh đó, ở nội dung huấn luyện quân sự, các chiến sỹ DQTV được huấn luyện các nội dung: Tìm hiểu về Binh khí và quy tắc bắn và tập bắn súng trường K63 (tiểu liên AK); Đội hình, đội ngũ; Kỹ thuật đánh bắt địch có trang bị; Kỹ thuật ném lựu đạn; Cách chắp nối đồ dùng gây nổ thường, gói buộc lượng nổ; Cách bố trí một số loại chông, mìn; Tiểu đội DQTV bảo vệ mục tiêu khi có bạo loạn,... và tham gia công tác dân vận tại địa phương.

Mặc dù thời tiết nắng nóng, các chiến sĩ đã hoàn thành tốt đợt huấn luyện. Một số chiến sĩ có kết quả tốt nhất sẽ được đơn vị cử đi tham gia bắn đạn thật tại trường bắn (dự kiến vào tháng 07 năm 2020). Thông qua đợt huấn luyện, giúp các chiến sỹ tự vệ nắm được đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh nói chung và công tác DQTV nói riêng, triển khai công tác tự vệ tại cơ sở và có kĩ năng thực hành một số nội dung quân sự khi có chiến sự xảy ra. Từ đó, góp phần giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân của thành phố, tạo điều kiện cho kinh tế, xã hội địa phương phát triển.

Đinh Tiến Dũng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6431

Đã truy cập : 43748838