Sở Nội vụ thi đua thực hiện Văn hóa công vụ

01/08/2019 10:16 Số lượt xem: 248

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động, Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch số 607/KH-SNV về việc triển khai phong trào cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hiện Văn hóa công vụ giai đoạn 2019-2025.

Đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ là quy định bắt buộc.

Để đạt được kết quả tốt về mục tiêu, yêu cầu của Đề án, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thực hiện tốt phong trào “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp” và từng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt phong trào “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”. Cụ thể:

Đối với tập thể (phòng, ban, đơn vị).

- Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, văn bản quy định về văn hóa công sở: Các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, các quy định về văn hóa công sở, chuẩn mực đạo đức, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của Nhà nước, của cơ quan, đơn vị; Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc: Công bố, niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị nhằm làm cho hoạt động của cơ quan, đơn vị được công khai, minh bạch; Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, phục vụ tổ chức hoặc công dân tốt hơn; Áp dụng thực hiện tốt giải quyết công việc theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2015; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh.

- Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp: Các phòng, ban, đơn vị tích cực xây dựng, giữ gìn vệ sinh chung cơ quan, đơn vị, môi trường văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở. Thường xuyên sắp xếp tài liệu, trang thiết bị làm việc ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ.

- Duy trì thực hiện phong trào thi đua với nội dung thiết thực, hiệu quả, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ được giao để cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính: nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; đeo thẻ công chức khi thực hiện nhiệm vụ; Có ý thức tổ chức kỷ luật; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả; Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm, có biện pháp và quyết tâm sửa chữa, khắc phục khi để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ; Giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; cộng tác, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thể hiện tính chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ: Thường xuyên nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ; Chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; Trung thực, thẳng thắn, khách quan trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp với cấp trên.

- Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm: Có tinh thần cầu thị, lắng nghe; tâm huyết, tận tụy, gương mẫu, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc; sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó; Có tinh thần đấu tranh tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; Không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của tổ chức và công dân; Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân, quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín hoặc để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm được giao.

- Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử: Trong giao tiếp với tổ chức hoặc công dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của tổ chức, công dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ; Đối với lãnh đạo cấp trên phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng; Đối với đồng nghiệp phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, đơn vị; Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử; không nâng đỡ cấp dưới vì động cơ, mục đích không trong sáng.

- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống: Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không có biểu hiện cơ hội, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; không đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định; nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ; Tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến thực thi nhiệm vụ; Tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; gương mẫu, tránh phô trương, lãng phí, mục đích trục lợi trong việc tổ chức các hoạt động liên hoan, cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ, sinh nhật, tân gia...; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội; Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở.

- Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc và thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

- Tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị phát động.

Để chương trình thi đua thực hiện Văn hóa công vụ được thành công, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị thông qua các hình thức họp chi bộ, họp phòng theo các nội dung của kế hoạch này; các quy định, chỉ thị về nêu gương, kỷ luật, kỷ cương hành chính của Đảng và Nhà nước. Nghiêm túc thực hiện Quy chế Văn hóa công sở và Quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan theo Quyết định số 04-QĐ/ĐU ngày 11/9/2012 của Đảng ủy Sở Nội vụ.

Nguyễn Thanh Sơn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7267

Đã truy cập : 43520385