Sở Nội vụ tổ chức học tập quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII

29/06/2018 17:39 Số lượt xem: 810

Ngày 29/6, Sở Nội vụ tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng bằng hình thức trực tuyến thông qua cầu truyền hình của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh.

Đ/c Vũ Bá Rồng, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở yêu cầu các đồng chí đảng viên viết bài thu hoạch sau khi học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII.

Tham dự hội nghị có 89/91 đồng chí (69 đảng viên, 22 quần chúng), 02 đồng chí đảng viên vắng mặt có lý do chính đáng. Để đảm bảo việc nghe truyền đạt một cách rõ nét nhất, Đảng ủy đã chỉ đạo Văn phòng Sở chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất như: ti vi, hệ thống âm thanh ánh sáng để cán bộ, đảng viên được tiếp thu với chất lượng cao nhất. Đảng bộ cũng xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, do vậy, ngoài việc nghe truyền đạt trực tiếp tại hội trường thì có kết hợp việc thảo luận tại tổ với tự học, tự nghiên cứu của mỗi cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, Đảng ủy chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động,vận dụng những nhiệm vụ giải pháp nêu trong Nghị quyết và thực tiễn điều kiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; Tổ chức thảo luận các nội dung liên quan đến chương trình hành động các cấp;  mỗi cán bộ đảng viên tham gia lớp học tập quán triệt Nghị quyết tiến hành viết bài thu hoạch, thể hiện nhận thức cá nhân trong đó có nội dung trong nghị quyết, chú trọng đề xuất các nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, góp phần đưa nghị quyết Trung ương 7, khóa XII đi vào cuộc sống.

Nguyễn Hằng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3793

Đã truy cập : 43121164