Sở Nội vụ tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018

26/04/2018 15:28 Số lượt xem: 1022

Sáng nay, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 cho toàn thể toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đảng bộ Sở.

Đ/c Nguyễn Trọng Bình, Phó Bí thư Đảng ủy kết luận hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày các nội dung, vấn đề khái quát về phong cách Hồ Chí Minh đặc biệt là phong cách làm việc của Bác, cũng như xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên và xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phong cách, tác phong công tác trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt trong mọi hoạt động trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh, vì Tổ quốc, vì Nhân dân của Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp phải nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, gần gũi, thân thiết với quần chúng nhân dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; gắn bó với cơ sở, thực tiễn; nói phải đi đôi với làm; có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, vận dụng linh hoạt mọi chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện thực tế của cơ quan, địa phương mình.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở khẳng định việc xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là phong cách, tác phong của người đứng đầu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng Đảng bộ Sở Nội vụ thật sự trong sạch, vững mạnh. Đồng chí cũng đề nghị các Chi bộ trực thuộc xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt định kỳ. Đồng thời, sau hội nghị này, cán bộ, đảng viên, quần chúng và người lao động trong cơ quan, đơn vị viết bản đăng ký liên hệ chuyên đề năm 2018 gắn với nhiệm vụ công tác được phân công, gửi về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 15/5/2018.

Nguyễn Hằng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -2566

Đã truy cập : 43088735