Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2018

10/01/2018 08:57 Số lượt xem: 1781

Chiều 09/1, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

 

Đ/c Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở trình bày báo cáo.

Năm 2017, với những đổi mới mạnh mẽ và quyết liệt của Chính phủ, Bộ Nội vụ, sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đã vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực triển khai và thực hiện các nhiệm phụ, giải pháp, khắc phục những hạn chế để hoàn thành tốt chức năng tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh công tác Nội vụ ở địa phương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được giao đạt những kết quả tích cực, tiếp tục đi vào nền nếp, phát huy vai trò quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của Sở. Chú trọng đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, qua đó phát hiện được nhiều vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng biên chế cán bộ, công chức, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập qua đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hạn chế tiêu cực, nâng cao chất lượng quản lý và điều hành các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở, ngành Nội vụ.

Đ/c Đàm Văn Bắc được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ngay từ đầu năm 2017, Sở Nội vụ đã ban hành Chương trình công tác với các nội dung, kế hoạch, đề án cụ thể bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Ngành đã làm tốt công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tham mưu giúp tỉnh ban hành các quyết định thành lập mới, giải thể, chia tách, sáp nhập các cơ quan đơn vị theo đúng qui định của pháp luật; xây dựng đề án thí điểm thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh; thực hiện mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; thành lập, đưa Trung tâm Hành chính công tỉnh và 8/8 Trung tâm Hành chính công cấp huyện đi vào hoạt động. Xây dựng đề án thành lập một số đơn vị chuyên ngành thuộc lĩnh vực xây dựng, y tế, văn hóa thể thao. Năm 2017, ngành đã làm tốt công tác cán bộ, công chức, viên chức, ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ bổ nhiệm vào những vị trí từ trưởng phòng đến giám đốc Sở theo đúng trình tự, thủ tục. Công tác tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, thận trọng đúng nội qui, quy chế. Mô hình một cửa liên thông hiện đại được duy trì; ban hành việc đánh giá chấm điểm các lĩnh vực để xác định chỉ số cải cách hành chính; công tác thi đua – khen thưởng thực hiện đúng quy trình, ngày càng đi vào thực chất; công tác văn thư – lưu trữ và Tôn giáo được chú trọng.

Đ/c Dương Đức Tấn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế trình bày tham luận.

Năm 2018, Sở Nội vụ tập trung làm tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng thực hiện nghiêm các quy định về quản lý biên chế, phân bổ chỉ tiêu biên chế hợp lý, gắn với vị trí việc làm; triển khai Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp; tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí biên chế các cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn; tiếp tục thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp tỉnh đến cấp xã; tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Nội vụ đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền đồng thời tham mưu với UBND tỉnh xây dựng và triển khai việc quản lý và phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ.

Đ/c Nguyễn Trọng Tân, TUV, Giám đốc Sở kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Tân, TUV, Giám đốc Sở ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018: thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý biên chế, phân bổ chỉ tiêu biên chế hợp lý, gắn với vị trí việc làm; triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách về tinh giảm biên chế; tập trung triển khai đề án vị trí việc làm và và cơ cấu ngạch công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Tập trung khẩn trương hoàn thiện việc xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo và đăng ký nhu cầu thi tuyển giáo viên năm 2018 theo chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh; Giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ hưởng lương từ ngân sách nhà nước; sắp xếp, giảm số lượng cấp Phó vượt quy định theo Kết luận của Bộ chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo của UBND tỉnh…

Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Trọng Tân, TUV, Giám đốc Sở trao cờ thi đua cho tập thể Ban Tôn giáo.

Nhân dịp này, Sở Nội vụ đã được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017 cũng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

Đ/c Đỗ Chu Hưng, Trưởng phòng Nội vụ thành phố Bắc Ninh trình bày tham luận.

Đ/c Nguyễn Công Trình, Trưởng phòng Cán bộ công chức trình bày tham luận.

Đ/c Nguyễn Thị Hương Trưởng phòng Nội vụ huyện Quế Võ trình bày tham luận.

Nguyễn Hằng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2403

Đã truy cập : 43086789