Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2019

25/01/2019 10:21 Số lượt xem: 934
Ngày 24/1, Sở Nội vụ tổ chức tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo.

Thừa uỷ quyền, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Thị Kim Thi, quyền Trưởng ban Thi đua -Khen thưởng, Sở Nội vụ.

Năm 2018, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành nội vụ tích cực phấn đấu, phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác: cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, tinh giản biên chế, xây dựng chính quyền địa phương, công vụ công chức viên chức, công tác tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn thư, lưu trữ… Đặc biệt đã làm tốt công tác tinh giản bộ máy biên chế, tuyển viên chức, thi chuyên viên chính, bổ nhiệm và quản lý số lượng cán bộ của các đơn vị. Việc giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đảm bảo kịp thời, chính xác. Ứng dụng CNTT tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo sát sao cùng với sự quyết tâm xây dựng chính quyền điện tử mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Công tác Thi đua-khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, tập trung khen thưởng cho người lao động trực tiếp, qua đó thúc đẩy các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước...

Đ/c Chủ tịch UBND phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh chúc mừng và biểu dương những kết quả nổi bật của ngành Nội vụ trong năm qua; nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm năm 2019: Ngành Nội vụ tỉnh thực hiện đầy đủ Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ; chủ động, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện và triển khai các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu của năm 2019; khẩn trương tham mưu, bám sát các cơ quan Trung ương thực hiện các bước tiếp theo để trình Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ về phân loại tỉnh; phối hợp Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, lộ trình nâng cấp, thành lập các phường, các quận, báo cáo UBND tỉnh tại phiên họp tháng 3 năm 2019. Sở chủ động tham mưu xây dựng, ban hành, hướng dẫn các văn bản liên quan đến công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng quy định hiện hành và thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thực tế. Tiếp tục xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức, lấy đó làm cơ sở thực hiện việc tinh giản biên chế, tránh tinh giản không đúng đối tượng. Làm tốt công tác thi tuyển công chức năm 2019, không để tình trạng có biên chế nhưng không có chỉ tiêu thi, không thực hiện hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở vị trí việc làm được xác định là công chức. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác tôn giáo; nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức,... phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, 1 cá nhân vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Nguyễn Hằng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4469

Đã truy cập : 43521818