Sở Tài nguyên và Môi trường đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

04/06/2018 16:37 Số lượt xem: 354

Sáng ngày 02/6/2018 tại Hội trường A Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc Sở Tài Nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đ/c Nguyễn Nhân Chiến, UV BCH TW Đảng, Bí thư tỉnh uỷ tặng thưởng Huân chương cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Các đồng chí  Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Nhân Chiến, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh;  Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đào Hồng Lan, Phó Bí thư Tỉnh uỷ dự.

Năm 2003, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 51/2003/QĐ-UB về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở tổ chức bộ máy của Sở Địa chính, tiếp nhận bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và môi trường từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp, Sở Khoa học công nghệ và Môi trường. Với số biên chế ban đầu gồm 39 công chức và 54 lao động hợp đồng, tổ chức bộ máy có 07 Phòng chuyên môn và 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Sau 15 năm, Sở được bổ sung chức năng nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc, bản đồ và viễn thám. Năm 2004 thành lập Trung tâm phát triển Quỹ đất, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh; năm 2005 thành lập Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường; năm 2008 thành lập Chi cục bảo vệ môi trường; năm 2013 thành lập Quỹ bảo vệ môi trường; năm 2015 thành lập Phòng Kế hoạch – Tài chính, Chi cục quản lý đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh với 08 Văn phòng Đăng ký quyền  sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố. Đây là những dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh về tổ chức bộ máy. Đến nay, Sở có 5 Phòng và 2 Chi cục tham mưu quản lý Nhà nước; 04 đơn vị sự nghiệp và 01 đơn vị khác với số lượng 380 công chức, viên chức người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Trong những năm qua Sở đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Theo đó, đã tham mưu ban hành hơn 27 văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực của ngành, trọng tâm là quản lý đất đai, môi trường và khoáng sản.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính; đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho cả 03 cấp (tỉnh, huyện, xã); ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN.ISO 9001:2008 đối với 100% cơ quan hành chính nhà nước của Sở; thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tại Trung tâm hành chính công tỉnh, đồng thời cải tiến quy trình, tác phong, lề lối làm việc hiệu quả, nhanh, gọn; thực hiện tốt công tác rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, của cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.

Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Hoàn thành xây dựng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu cấp tỉnh được Chính phủ phê duyệt, đưa công tác quản lý và sử dụng đất đai đi vào nề nếp, chặt chẽ đảm bảo đúng quy định của pháp luật đất đai.

Về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Từ năm 2013 đến năm 2017, toàn tỉnh đã thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất được 538 dự án với diện tích đất 1.258,16 ha để sử dụng vào mục đích, gồm: Đất nông nghiệp 26,15 ha; đất ở đô thị 88,05 ha; đất ở nông thôn 157,28 ha; đất giao thông 297,25 ha; đất thuỷ lợi 101,93 ha; đất an ninh quốc phòng 10,7 ha; đất di tích lịch sử 14,58 ha; đất xây dựng trụ sở các cơ quan 31,11 ha; đất giáo dục 58,0 ha; đất y tế 5,43 ha; đất công nghiệp - dịch vụ 327,77 ha và đất công trình công cộng khác 139,92 ha.

Đối với việc giao đất dân cư dịch vụ khi nhà nước thu hồi đất, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh 81/102 dự án với tổng số lô đất dân cư dịch vụ là 19.004 lô, trong đó đã duyệt 11.695 lô, đã giao 5671 lô, đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 4.799 lô; hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện 21 dự án đã có khảo sát địa điểm nhưng chưa được giao đất đối với 11.440 lô đất dân cư dịch vụ.

Đối với việc xem xét giải quyết tồn tại trong công tác quản lý đất đai giai đoạn trước: đã lập hồ sơ cho 12.505 lô đất, diện tích 206,57 ha, trong đó: đủ điều kiện xét để giao đất và cấp Giấy chứng nhận là 11.784 lô, diện tích 194,22 ha; đã xét 9.127 lô, diện tích 159,83 ha; đã xác định giá thu tiền sử dụng đất 6.036 lô, diện tích 123,78 ha; đã cấp 3.110 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Đến nay, toàn tỉnh đã cấp được: 84% diện tích đất lâm nghiệp; 99,5% diện tích đất nông nghiệp; 94,2% diện tích đất ở; 96,3% diện tích đất cơ sở tôn giáo; 96,4% diện tích đất tín ngưỡng; 97,9% diện tích đất quốc phòng, an ninh; 98,8% diện tích đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Công tác “dồn điền, đổi thửa” được thực hiện tại 255 đơn vị cấp thôn với diện tích 18.465,31 ha.

Từ năm 2013, Sở đã thực hiện xây dựng và hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai được 48/126 xã, phường, thị trấn (trong đó đã xong 35 xã, phường, thị trấn; hoàn chỉnh tại 02 đơn vị cấp huyện; đang hoàn thiện 13 xã, thị trấn tại huyện thứ ba) với tổng kinh phí trên 320 tỷ đồng.

- Về đo đạc bản đồ địa chính: Từ năm 2013 đến nay, đã thực hiện việc đo đạc lập bản đồ địa chính phủ trùm 100% diện tích đất của 126/126 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. ..

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản đã có những chuyển biến tích cực, Sở đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch khai thác, tập kết cát, sỏi lòng sông và vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh; tăng cường tổ chức các đợt kiểm tra, rà soát xử lý các vi phạm về khai thác, tập kết cát, sỏi lòng sông. Đã kiểm tra xử lý 198 lượt phương tiện khai thác cát trái phép, xử phạt nộp ngân sách nhà nước trên 3 tỷ đồng. Tổ chức giải tỏa 97 bãi tập kết trái phép, đến nay các hoạt động khai thác, tập kết cát, sỏi và vật liệu xây dựng thông thường đã tuân thủ theo quy hoạch đã được phê duyệt.Hoàn thành quy hoạch sử dụng tài nguyên nước cho 8/8 huyện, thị xã, thành phố.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, Chủ tịch nước đã Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 cá nhân và Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng Bằng khen cho 03 tập thể và 04 cá nhân.

Trần Thị Thơ

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -2759

Đã truy cập : 43088727