Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ Hội Cựu chiến binh tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 07 cá nhân có thành tích xuất sắc

11/10/2017 16:34 Số lượt xem: 436

Ngày 10, 11/10/2017, Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với khẩu hiệu “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, hội viên hội Cựu chiến binh trong toàn tỉnh. Đại hội diễn ra trong thời điểm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đang ra sức thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thức XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX và xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022. Tới tham dự Đại hội có lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND-UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Hội Cựu chiến binh của các tỉnh bạn; lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh,… Và đặc biệt là sự có mặt của 207 hội viên ưu tú, đại diện cho hơn 55.400 hội viên Hội Cựu chiến binh trong cả tỉnh.

Đại hội đã thảo luận, thông qua các văn bản dự thảo: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ VI (2017-2022); Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, Báo cáo kiểm điểm của BCH Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa V nhiệm kỳ 2012-2017,…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích, nỗ lực cố gắng mà hội viên, các cấp hội Cựu chiến binh trong toàn tỉnh đã đạt được. Đồng thời, đ/c cũng chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội Cựu chiến binh tỉnh phải thực hiện trong thời gian tới:

- Bám sát, triển khai thực hiện có hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND-UBND đã đề ra trong thời gian tới.

- Các cấp Hội cần phải quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức thật tốt việc học tập Nghị quyết của Đảng, phổ biến kịp thời chính sách, pháp luật của Nhà nước cho hội viên. Đoàn kết, vận động cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, đấu tranh chống mọi quan điểm thù địch, sai trái, góp phần bảo vệ đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chế độ XHCN.

- Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phối hợp với các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh phong trào Hội Cựu chiến binh tự lực, tự cường, giúp nhau cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội,... Tuyên truyền cán bộ hội viên tích cực tham gia có hiệu quả các chủ trương của tỉnh về cấm đánh bắt thủy sản bằng xung điện, phấn đấu Bắc Ninh không còn thực phẩm bẩn, tham gia giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường sống; tích cực trong giải quyết giải phóng mặt bằng, thực hiện tốt quy chế ở cơ sở,...

- Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ để kế tiếp sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Bác Hồ. Đây là nhiệm vụ lâu dài, là trách nhiệm của Đảng và toàn xã hội. Lực lượng Hội Cựu chiến binh có thế mạnh rất lớn trong công tác này. Vì vậy tổ chức Hội các cấp cần phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên, với nhà trường xây dựng và tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, truyền thống, lịch sử, văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy.

- Chăm lo xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động cựu chiến binh trong giai đoạn hiện nay; chú trọng phát triển, củng cố tổ chức hội ở các địa phương xa trung tâm, trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể, doanh nghiệp; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, coi trọng chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương hình thức, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên; thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo hội các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, kịp thời giải quyết vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác Hội và cuộc sống hàng ngày của hội viên nhất là ở cơ sở.

- Cần tích cực tham gia thực hiện tốt, kiên trì và hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu, tăng cường giám sát, phản biện xã hội đồng thời hướng dẫn cán bộ, hội viên tham gia Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ.

Ghi nhận những thành tích mà các cấp Hội cựu chiến binh đã đạt được trong thời gian qua, Chính phủ đã tặng thưởng Cờ thi đua năm 2016 cho Hội Cựu chiến binh tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng thưởng Bằng khen cho 07 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Hội nhiệm kỳ 2012-2017.

Lê Hoàng Cúc

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2886

Đã truy cập : 42980614